Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Halil Aytekin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

günlük fransızca gazete küpürleri,fransızca haber kültür içerikli dergiler fransıca haber ve gazete sitelleri fransız edebiyatı klasikleri,roman ve hikaye ve kısa öyküler

Dersin İçeriği

Değişik tür ve düzeylerde Fransızca özgün metinleri Türkçeye çevirme; dil-kültür ilişkisini irdeleme; farklı çeviri yaklaşımlarını tartışma ve değerlendirme.

Dersin Amacı

Bu derste hedef dile özgü değişik konulardan metinler ele alınır ve öğrencilerin bu metinleri Türkçe'ye çevirmeleri amaçlanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bu ilk hafta Fransızca gazetelerden derlenen başlıkların çevirisi GAZETE BAŞLIKLARI.docx
2 Yine basit çeviri alıştırmalarıyla öğrencilerin çeviri konusunda dikkat etmeleri gereken konulara değinilir. 2. ÇEVİRİ.docx
3 Pakistan'daki sel felaketine ilişkin bir yazının Fransızca'dan Türkçe'ye çevirisi Çeviri parçaları-2019 (1).docx
4 Şili'de göçük altında kalmış olan madencilerin kurtarılmasına ilişkin bir makalenin çevirisi 4.Hafta ÇEviri.docx
5 Gazze'ye yardım götüren geminin israil askerleri tarafından saldırıya uğramasını ele alan gazete küpürünün Türçe çevirisi 5.Hafta Çeviri.docx
6 Türkiyenin Avrupa Birliğine giriş müzakerelerini konu edinen fransızca bir haberin çevirisi 6.Hafta Çeviri.docx
7 le monde gazetesinden alınan bir ekonomi sayfasının çevirisi 7.Hafta.docx
8 Avrupa'da yaşayan Türk işçilerinin yaşamlarını konu edinen bir haber sayfası üzerinde çeviri çalışması 8.ÇEVİRİ.docx
9 ara sınav ÇEVİRİ_VİZE.docx
10 Kısa öykü ve hikaye çevirisi denemeleri yapılacak. 1.Haafta.docx
11 Yabancı dil öğretim metotları konulu metin çevirisi Çeviri.11Dédié au sport.docx
12 Yurdışında yüksek öğrenim olanakları ve müracaat için yapılması gerekenleri açıklayan bir belgenin çevirisi. METİN ÇEVİRİ-1.docx
13 Fransızca'da kullanılan İfade ve deyimlerden çeviri örneklerinin ele alınması METİN ÇEVİRİ.2..docx
14 Değişik spor olaylarını ele alan haber çevirileri METİN ÇEVİRİ-3.devam.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349913 Çevirmenlik mesleğinde kendisini geliştirir.
2 1353635 Hızlı okuma ve anlama becerisi gelişir.
3 1352188 Öğrenci çeviri yapma konusunda belli bir beceri kazanır.
4 1357852 Günlük konuşma dilinde geçen bir mülakatı, röportajı ana dilinde başkalarına aktarır.
5 1371278 Eline aldığı yabancı bir yazı veya makaleyi anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4
2 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
3 3 5 5 3 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 5 4
5 4 4 3 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr