Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Halil Aytekin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil AYTEKİN. İnsan İlişkileri ve İletişim, Pegem Yayıncılık. Ankara “Communication and Learning” Len S. Powell. London: Sir Isaac Pitman and Sons ltd.; “ İletişimsizlik Becerisi” Kadir Özer, Sistem Yayıncılık; “ İnsan İlişkilerinde İletişim” Nursel Telman, Pınar Ünsal, Epsilon Yayınevi.

Dersin İçeriği

Derste iletişim becerileri ve teknikleri hakkında teorik bilgiler sonrası iş görüşmesi, mülakat veya röportaj gibi görüşme alıştırmaları yapılır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı iletişim ile ilgili temel ilke ve kavramları, aşamaları ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etkili iletişimin tanımı ve teknikleri 1-Definition de la communication.adonis.lalib.fr ›.pdf
2 Etkili bir iletişim nasıl yapılır? 2-Comment communiquer efficacement.httpsfr.wikihow.comcommuniquer-efficacement.pdf
3 Etkili İletişim için 5 tavsiye 3-conseils pour mieux communiquer.Par Lucien Fauvernier.pdf
4 beden dili, Sözsüz iletişim 4-Le langage corporel.httpswww.toastmasters.org~media302d11cb5f3144e5a998c41ccd0d0b6b.ashx.pdf
5 Sözel iletişim için 10 tavsiye 5-sözel iletişim için 10 tavsiye.pdf
6 etkili iletişim ve ebeveynleri bilgilendirme 6-communication efficace, prog. aux parents.pdf
7 aile içerisinde eşler ve çocuklar arasında iletişim nasıl olmalıdır? 7-Comment mieux communiquer au sein de sa famille.pdf
8 eğitimde etkili iletişim becerileri 8-communiquer en classe.pdf
9 arasınav
10 Eğitimde öğretmenin beden dili 10-ÖĞRETMENİN beden dili SON slayt (1).pptx
11 İş dünyasında etkili iletişim 11-Comment bien communiquer en entreprise.pdf
12 Telefonda nasıl konuşulmalı? 12-Parler au téléphone.pdf
13 İş görüşmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir? 13-Réussir vos entretiens d'embauche.pdf
14 İŞ görüşmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir? 14-Réussir vos entretiens d'embauche.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
48 Sözlü Sınav 1 100 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70
54 Ev Ödevi 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1350435 Öğrenci kendini iş hayatına hazırlar.
2 1369660 Öğrenci iletişim becerisi kazanır.
3 1354116 iş görüşmesi sırasında kendine güveni artar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4
2 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr