Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet, Film, CD, DVD,

Dersin İçeriği

Özellikle internet ortamında araştırma yapmak ve çoklu ortam bileşenlerini kullanarak Fransız Dili becerilerine yönelik uygulamalar hazırlamak.

Dersin Amacı

İnternet, CD, Bilgisayar, Kasetçalar vb. gibi çoklu ortam bileşenleri kullanarak Fransız dili becerilerini geliştirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Google ve Google Drive 1. hafta.docx
2 Giriş: temel kavramlar 2. hafta.docx
3 İnternet araması, çoklu ortam araştırmaları. 3. hafta A1Niveaudelutilisateur.pdf
4 İnternet ortamında materyal hazırlama esasları 4. hafta Descripteurs_A1.pdf
5 Yabancı dil öğretim uygulamalarında internet kullanımı ve yeri 5. hafta Descripteurs_A2.pdf
6 İnternet ortamında Fransa'da yabancı dil öğretim uygulamaları 6. hafta Descripteurs_B1.pdf
7 Fransa ve Sorbonne örneği 6. hafta Descripteurs_B1.pdf
7. hafta grille.xps
8 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin önemi https://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
9 Ara Sınav
10 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin hazırlanma esasları 10. hafta CECRL.pdf
11 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin sunumu 11. hafta exemples de sujets de debat a l'oral (2).pdf
12 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin sunum eleştirileri 12. hafta exemples de sujets de debat a l'oral (3).pdf
13 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin sunum eleştirileri ve öneriler 13. hafta ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan - Kopya.pdf
14 Yabancı dil öğretiminde multimedya gereçlerinin sunum eleştirileri ve öneriler 14. hafta cadre_europeen.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 29 29
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1416561 Çoklu ortam bileşenlerini kullanabilir.
2 1416634 Alanında internet ortamında araştırmalar yapabilir.
3 1416643 Alanında sunumlar hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4
2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr