Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYCAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

P.BERTOCCHINI ET E.COSTANZO, Manuel de Formation Pratique, Paris, CLE, 2008. Rıfat GÜNDAY, Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler ve Multimedya Araç ve Materyallleri, Ankara, Favori, 2015. Özcan DEMİREL, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, 2012.CUQ Jean-Pierre, GRUCA Isabelle, Cours de didactique du FLE et seconde, PUG, Grenoble, 2005. LEHMANN Denis, La didactique des langues en face à face, Hatier-Crédif, Paris, 1988. MARTINEZ Pierre, La didactique des langues étrangères, PUF, Que sais-je, Paris, 1998. WEISS Françoise, Jouer, communiquer, apprendre, Hachette, Paris, 2002. YAICHE Francis, Les simulations globales, mode d'emploi, Hachette, Paris, 1996. Henri BESSE, Méthodes et pratiques des manuels de langue, Paris, Didier, 1992. Sibel BOZBEYOĞLU, Enseignement du français langue étrangere, Ankara, Şahin Matbaası, 2000. Alana yönelik makaleler. Ders notları.

Dersin İçeriği

Fransızca Öğretim Programlarını tanımak, değerlendirmek ve uygulama örneklerini inceleme.

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına Fransızca öğretimine yönelik kullanılan tüm yöntemleri tanıtmak, Fransızca öğretim programları hakkında teorik bilgiler vermek ve programları değerlendirmek, konuyla ilgili güncel sorunlara değinmek, teorik bilgilerden yola çıkarak çeşitli uygulama örneklerini incelemek bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal Yöntem Framework_FR.pdf.pdf
2 Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi Framework_FR.pdf.pdf
3 Doğrudan Yöntem Framework_FR.pdf.pdf
4 İşitsel-Dilsel Yöntem Framework_FR.pdf.pdf
5 L’usage du questionnement en classe de FLE Framework_FR.pdf.pdf
6 types de questions ilkogretim_fransizca.pdf
7 Le Brainstorming ilkogretim_fransizca.pdf
8 Les Jeux Educatifs en classe de FLE ilkogretim_fransizca.pdf
9 Ara Sınav
10 Jeux de Vocabulaire, Jeux de Grammaire, fransızca lise müfredat.pdf
11 Jeux de Prononciation en classe de FLE fransızca lise müfredat.pdf
12 Jeux de Rôles Micro Enseignement fransızca lise müfredat.pdf
13 LES STRATEGIES D’APPRENTISSAGE Fransizca_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
14 la stratégie cognitive tempo méthode de franaçais.jpg
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 3 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513920 Öğretmen adayları yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri tanır.
2 1513921 Fransızca Öğretim Programlarını tanır ve değerlendirir.
3 1513922 Dil öğretimi konusunda kendisini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr