Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hanife Nalan Genç *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM1, Bordas, 2001. Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM2, Bordas, 2001. Nathalie Fixe-Combe, Français 6, Séquences et expressions, 2001. Nathalie Fixe-Combe, Français 5, Séquences et expressions, 2001. Hélène Sabbah, Littérature 2, Textes et Séquences, Hatier, 2000

Dersin İçeriği

Fransız Edebiyatı I dersinin devamı. Fransız edebiyatındaki türlerden roman, şiir ve tiyatro akımları, ekolleri, yazarları yapıtlarından örneklerle tarihsel süreç içinde tanıtma; bu türlerin özelliklerini ve terimlerini örnek metinlerle öğretme.

Dersin Amacı

Fransız Kültür ve Edebiyatına giriş olarak Ortaçağ’dan günümüze kadar Fransız Edebiyat ve Kültür tarihinin ana hatları, edebi ekoller, edebi akımlar, dünya düşünce tarihine mal olmuş yazar ve eserlerinin tanıtımı. Fransız edebiyatındaki türleri, akımları, ekolleri ve yazarları yapıtlarından örneklerle, tarihsel süreç içinde tanıtma. Bu eserlerden seçme metinlerle edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama ve inceleme ve kavratmak. ; kurmaca özelliği taşımayan deneme, yaşam öyküsü, özyaşam öyküsü, günce, anı türleri ve anlatısal türlerden masal ve öykünün özelliklerini örnek metinlerle karşılaştırarak öğretme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edebi ve Tarihsel olarak XVII. Yüzyıl 1. hafta.docx,
2 Klasik Edebiyat ve Klasik edebiyat Prensipler i 2. hafta.docx,
3 Trajedi: Corneille ve Cid 3. hafta.docx,
4 Trajedi: Racine ve Phedre storage/app/public/ngenc/133635,
5 Komedi: Moliere ve Tartuffe 5. hafta.docx,
6 La Fontaine ve Fabl türü: seçme fabllar 6. hafta.docx,
7 Eski-Yeni Kavgası ve XVIII. yüzyıl 7. hafta.docx,
8 Ara Sınav
9 Soruların cevapları http://www.cosmovisions.com/litteratureFrancaise.htm,
10 J.J. Rousseu ve Emile: Eğitim Sorunu http://www.cosmovisions.com/litteratureFrancaise.htm,
11 Montesquieu ve "Les lettres Persannes" 11. hafta.docx,
12 Voltaire ve Candide 12. hafta.docx,
13 Beaumarchais ve "Figaro'nun Düğünü" 13. hafta.docx,
14 1789 İhtilali ve İnsan Hakları https://www.global-ethic-now.de/gen-fra/0c_weltethos-und-politik/0c-02-menschenrechte/0c-02-136-franz-revolution.php,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514438 Ünlü Fransız Yazarlarının ve Eserlerinin Yorumlanabilmesi
2 1514436 Fransız Edebiyatının Yüzyıllara Göre Sınıflandırılabilmesi
3 1514439 Ünlü Fransız Yazarlarından Seçme Edebi Metinlerin Dil Öğretiminde Kullanılabilmesi
4 1514437 Fransız Kültür ve Düşünce Tarihinin Yüzyıllara Göre Sınıflandırılabilmesi
5 1514440 Edebi Türlerin Karşılaştırılabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
2 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5
3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr