Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Halil AYTEKİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bu derse yönelik öğretim elemanı tarafından belirlenin bir kitap yoktur. Hedef dilde yazılmış olan her türlü dergi, kitap, broşür kullanılabilir. Ayrıca teknolojiden ve dolayısıyla İnternet'in sağladığı olanaklardan faydalanılır. Özellikle yabancı TV ve videolara başvurulur.

Dersin İçeriği

İleri düzeyde Fransızca duyduğunu anlama ve duygu ve düşüncelerini etkin bir biçimde ifade edebilme becerisine yönelik uygulamalar, çeşitli konularda karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri.

Dersin Amacı

Öğrencinin söz konusu yabancı dilde düşüncelerini ifade etmesi amaçlanır. Hazırlık sınıfı sonrası yavaş yavaş öğrencide sözcük dağarcığı artmaya başlar. Bunun pratiğe dökülmesi dilde kalıcılığı artırır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyayı tehdit eden Covid-19 virüsü ve korunma yolları tartışılacak. 1-2Les traits de caractère d.pdf
1-Se présenter quelqu.pdf
2 Spor aktiviteleri les activités sportives 2.Les sports.pdf
3 Une soirée başlığı altında bir resime bakarak konuşma yapılması istenecek. 3.Une soirée.pdf
4 Ticaretle ilgili uğraşlar hakkında konuşulacak les commerçants 4-Les commerçants.pdf
5 beslenme konusu tartışılacak 5-Mal nutrition et ses effets sur la santé.pdf
6 Une rencontre avec un(e) Uzun yıllardır görmediği birisiyle karşılaşma 6-UNE rencontre avec un(e).pdf
7 Öğrencilere resimler gösterilecek. Öğrenci Bu resimlere bakarak ne ve kim olduklarını anlatacak 7-Konuşma becerileriSunu1 masaüstü (1).pptx
8 Öğrencilere resimler gösterilecek. Öğrenci Bu resimlere bakarak ne ve kim olduklarını anlatacak 8-Konuşma becerileriSunu1 masaüstü (1).pptx
9 vize haftası
10 Derste Türk kültürü ve gelenek ve görenekleri hakkında konuşulacak. Hedef dilin kültürüyle karşılaştırılacak. 10-Le ramadan a Marseille.pdf
11 Kimsesiz çocuk adlı hikaye dinlenecek ve onun hakkında konuşulacak. Remi sans famille 11. Remi sans famille.pdf
12 Güzel ve çirkin adlı hikaye dinlenecek ve onun hakkında konuşulacak. La belle et la bete 12-la belle et la bete.pdf
13 jeu de role Bir doktor hasta ilişkisi canlandırılır. 13-Jeu de rôle.pdf
14 Yeni teknolojilerin pozitif ve negatif etkileri nelerdir? 14-Les nouvelles technologies et ses effets negatifs et positifs.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514013 Öğrenci hedef dilde spontane ifade becerisi kazanır.
2 1514014 Duygu ve düşüncelerini ifade eder.
3 1514015 Öğrenci hedef dilde duyduğunu anlamaya başlar.
4 1514016 Her alanda düşüncelerini ifade etmeye başlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 5 3 4 3
2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3
3 5 5 5 3 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3
4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr