Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör Abdulnasır BAYRAM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eğitim Teknolojisi, Cevat ALKAN, Aşama Matbaacılık,1984, Ankara 2. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Ed. Kıymet SELVİ, Anı Yayıncılık, 2008, Ankara 3. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Zeki KAYA, Pegem A Yayıncılık, 2005, Ankara 4. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Ramazan SEVER, Anı Yayıncılık, 2017, Ankara

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojileri Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Dersin Amacı

. Öğretim teknolojileri ile ilgili kavram bilgisine sahip olabilme,öğretim teknolojisini anlayabilme, öğretim teknolojisinin önemini kavrayabilme, öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitimde bilgi teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olabilme, öğretim materyali tasarlama konusunda güncel bilgiye sahip olabilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim teknolojisi dersiyle ilgili temel kavramlar ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ 1. Hafta ders notları.pptx
2 Eğitimde bilgi teknolojileri, ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ 1. Hafta ders notları.pptx
2-İletişim sunusu-1.pptx
3 Öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması Öğretim Teknolojilerinin sınıflandırılması 3. hafta.docx
3-b-Öğretim Tek. mat tas.power.pptx
4 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar. Öğretim Teknolojilerinde Kuramsal Yaklaşımlar 4. hafta.docx
4-Öğretim Tek. mat tas.power.pptx
5 Öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler Öğrenme Yaklaşımlarında Yeni Yönelimler 5. hafta.docx
5-a Öğretme stratejileri ve yöntemleri.pdf
6 Güncel okuryazarlıklar Güncel Okuryazarlıklar6. hafta.docx
6-ders-Sunumlarla ilgili açıklamalar.pptx
7 Araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri Araç ve Materyal Olarak Öğretim Teknolojileri 7. hafta.docx
7-ders-Sunumlarla ilgili açıklamalar.pptx
8 Öğretim materyallerinin tasarımı Öğretim Materyallerinin Tasarımı 8 hafta.docx
8-yansılar. öneriler,destekleyici unsurlar.pptx
9 Ara sınav
10 Tematik öğretim materyali tasarlama Tematik Öğretim Materyali Hazırlama 10.hafta.docx
10-materyal sunusu-1 enfrança- öğrenci sunuları.pptx
11 Tematik öğretim materyali tasarlama Tematik Öğretim Materyali Hazırlama 11.hafta.docx
11-bde1.pdf
12 Alana özgü nesne ambarı oluşturma. Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma 12ders.docx
12-Kavram Haritası.pptx
13 Alana özgü nesne ambarı oluşturma. Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma 13ders.docx
13-Sunu-2.pptx
14 Öğretim materyali değerlendirme ölçütleri. Öğretim Materyali Değerlendirme Ölçütleri 14. hafta.docx
14-Yabancı dil öğrenmek için en iyi 12 mobil uygulama.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514798 Öğretim teknolojisi kavramını açıklar.
2 1514799 Eğitim ortamlarında bilgi teknolojilerinin kullanımının önemini açıklar.
3 1514800 Eğitim ortamlarında kullanılacak öğretim teknolojilerini ayırt eder.
4 1514801 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir.
5 1514802 Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim süreçlerinde,öğretim teknolojilerine yönelik yeni uygulamaları karşılaştırır.
6 1552932 Öğretim materyallerini geliştirmeye yönelik tasarım ilkelerini açıklar.
7 1552933 Öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ilişkilendirir.
8 1552934 Öğretim teknolojisinin önemini açıklar.
9 1552935 Öğretim materyallerini amaca uygunluğu açısından değerlendirir.
10 1552936 Öğretim teknolojilerinin eğitim sürecine etkisini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 5 2 5 4 4 2 3 3 4 4 4 2 1
2 3 3 4 4 2 5 5 5 2 5 3 3 4 1 3 1
3 1 2 4 3 2 5 4 3 2 4 3 4 4 1 2 1
4 1 2 4 4 2 4 4 4 2 4 3 3 3 1 3 1
5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 3 4 3 1 2 1
6 3 2 5 5 2 4 3 4 2 4 3 4 3 1 4 1
7 1 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 1 4 1
8 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1
9 2 2 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 1
10 2 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3