Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Halil AYTEKİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Önerilen kaynaklar: 1. Kuzucu, K., & Kamer, S. T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi. 2. Coşkun, H. 2009; Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara

Dersin İçeriği

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

Dersin Amacı

Öğrencilerin Topluma hizmet uygulamalarını tanımaları ve bu yolla duyarlılık kazanmaları ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermeleri amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriğinin tanıtılması, toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
2 Dünyanın mevcut durumu ve Topluma hizmet uygulamalarının önemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
3 Toplumun güncel problemlerini belirleme ve bu ders kapsamında hangi alanlarda çalışılacağının tartışılması Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
4 Günümüzde topluma hizmet uygulamaları ve bu yönde yapılan çalışma ve projeler Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
5 Toplumun güncel sorunları için çözüm üretmeye yönelik yeni projeler hazırlama Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
6 Şehrimizdeki topluma hizmet uygulamaları Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
7 Panel, Konferans, Kongre, Sempozyum Gibi Bilimsel Etkinliklere İzleyici, Konuşmacı ya da Düzenleyici Olarak Katılmanın Önemi. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
8 Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Çeşitli Projelerde Gönüllü Olarak Yer Alma Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
9 Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sunumuna yer verilir. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
10 Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
11 Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak yer aldıkları toplumsal projeleri paylaşmaları Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
12 Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak yer aldıkları toplumsal projeleri paylaşmaları. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
13 Proje bilgisi: Raporlaştırma hakkında genel bilgilendirme Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx
14 Öğrencilerin grup veya bireysel projelerinin sunumu ve teslimi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 13 2 26
17 Alan Çalışması 13 2 26
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514848 Öğrenci Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrar.
2 1514849 Toplumsal sorunları tartışır
3 1514850 Öğrenci topluma hizmet çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer almaya dair olumlu tutum geliştirir.
4 1514851 Üniversite ile sosyal çevreyi ilişkilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5
3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5
4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr