Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Murat Gökalp *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertürk, S.,(1982),Program Geliştirme.Ankara, Yelkentepe Yayınları. 2.Varış,F.,(1988)Program GeliştirmeAnkara:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 3.Sönmez, V.,(2007)Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı.Ankara: Anı yayınları. 4.Demirel,Ö.,(2005).,Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları. 5. Doğan, H.(1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Yeditepe Yayınevi 6. Golby, M., v.d. (1975)Curriculum Design, Open University Press.

Dersin İçeriği

Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar Eğitimde program geliştirme yaklaşımları Eğitim programlarının ögeleri Program geliştirme uygulamaları

Dersin Amacı

Eğitim programları ile ilgili kavramlar, program geliştirme ve yaklaşımları, eğitim programlarının ögeleri, eğitimde hedef ve hedef yaklaşımları, içerik ve içerik seçimi ile ilgili özellikleri, eğitim durumları ve yaklaşımları, değerlendirme süreçleri ve yaklaşımları, program geliştirme ile uygulamaları tanıtmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı Ünite 1.docx
Unite1.mp4
2 Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar Ünite 2.docx
Ünite 2.mp4
3 Eğitimde program geliştirme yaklaşımları Ünite 3.docx
Ünite 3.mp4
4 Eğitim programlarının ögeleri Ünite 4.docx
Ünite 4.mp4
5 Eğitim programlarının ögeleri Ünite 5.docx
Ünite 5.mp4
6 Eğitim programlarının ögeleri Ünite 6.docx
Ünite 6.mp4
7 Eğitim programlarının ögeleri Ünite 7.docx
Ünite 7.mp4
8 Ara sınav Ünite 8.docx
Ünite 8.mp4
9 Program geliştirme uygulamaları Ünite 9.docx
Ünite 9.mp4
10 Program geliştirme uygulamaları Ünite 10.docx
Ünite 10.mp4
11 Program geliştirme uygulamaları Ünite 11.docx
Ünite 11.mp4
12 Program geliştirme uygulamaları Ünite 12.docx
Ünite 12.mp4
13 Program geliştirme uygulamaları Ünite 13.docx
Ünite 13.mp4
14 Final sınavı Ünite 14.docx
Ünite 14.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 12 3 36
34 Okuma 12 3 36

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1736605 Eğitim programları ile ilgili kavramları açıklar.
2 1736606 Program geliştirme ve yaklaşımlarını analiz eder.
3 1736607 Eğitim programlarının ögelerini açıklar.
4 1736608 Eğitimde hedef ve hedef yaklaşımlarını analiz eder.
5 1736609 İçerik ve içerik seçimi ile ilgili özellikleri açıklar.
6 1736610 Eğitim durumları ve yaklaşımlarını açıklar.
7 1736611 Değerlendirme süreçleri ve yaklaşımlarını irdeler
8 1736612 Program geliştirme ile uygulamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3
2 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3
3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3
4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3
5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3
6 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3
7 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4
8 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr