Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Can KARAHAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü” Türk Halk Müziği Bilgileri” Ders Notları, İzmir ALTINAY, F.Reyhan,”Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği”(Kitaplar-Makaleler-Nota Yayınları),Balçova Kaymakamlığının Katkılarıyla, İzmir ,2004 BORATAV, Pertev Naili,”100 Soruda Türk Halk Edebiyatı”,Gerçek Yayınevi,4.Baskı, İstanbul , 1982 DİLÇİN, Cem,”Örneklerle Türk Şiir Bilgisi” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları Sayı:517,Ankara,1995 ELÇİN, Şükrü,”Halk Edebiyatına Giriş”,Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları:365,Ankara, 1986 UZUN, Mustafa Oner, “ Türkülerimizde Sözlü Formüller: Formeller”, AKÜ BAP Koordinasyon Birimi Projesi, Afyonkarahisar, 2015

Dersin İçeriği

Öğrencilere, 1. Türk Halk Müziği kavramının oluşum süreci görsel ve duysal materyallerle açıklamalı olarak kavratılır. 2. Türk Halk Müziğinin başlangıç niteliğindeki temeI kuralları algılatılır. 3. Halk müziğimizin ezgisel ve sözel yönden bir mercek altına tutulması ve aydınlatılması için bir yol göstermektir.

Dersin Amacı

Türk Halk Müziğine Giriş Niteliğindeki Temel Bilgilerin Öğrenciye aktarılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk Kavramının tarihsel süreç boyunca karşılıklarının öğretimi
2 Dünyada Müziğin Gelişim Dönemlerinin sınıflanması
3 Tarih Öncesi Dönemde Temel Müzik Unsurları
4 İlkel Dönemde Temel Müzik Unsurları
5 Halk Müzikleri ve Temel Unsurları
6 Sanat Müzikleri ve Temel Unsurları
7 Türk Halk Müziğinin Tanımlanması
8 Türk Halk Müziği dağarını Oluşturan Kaynaklar: Sözlü Kaynaklar
9 Yazılı Kaynaklar
10 ARA SINAV
11 Türk Halk Müziği İle İlişkili Bazı Toplumbilim Kavramları: Kültür kavramı
12 Uygarlık Kavramı
13 Halkbilimi Kavramı
14 Anonimlik Kavramı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342769 Öğrenci Türk Halk Müziği Kavramını ve oluşumunu kavrar.
2 1342770 Türk Halk Müziğinin Temel Kurallarını kavrar ve bu konudaki literatürü tarayacak ve algılayacak seviyeye gelir.
3 1342771 Türk Halk Müziğini başlangıç niteliğindeki temel konularını ezgisel ve sözel yönden algılar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr