Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oğuz, M.Ö. vd. (2004). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay. Yardımcı, M. (2008). Türk Halk Edebiyatında Anlatıma Dayalı Türler. Ankara: Ürün Yayınları

Dersin İçeriği

Bu derste, halk ve edebiyatının temel kavramları üzerinde durularak; halk edebiyatının sözlü türlerinden olan destan, mit ve efsaneler üzerinde durulacaktır

Dersin Amacı

Halk kavramı üzerinde bilgi vermek. Sözlü ürünlerin neler olduğu konusunda bilgi edinmek ve günümüzde bu türlerden nasıl yararlanılabilir, gelenekten faydalanma yollarını öğrenmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk ve edebiyat ile ilgili kavramların açıklanması. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/33393
2 Anlatıma dayalı türlerden mitoloji https://muhaz.org/mitolojiden-romana-anlatima-dayali-turlere-genel-bakis.html
3 Mitoloji araştırmaları ve mitolojilerin sınıflandırılması https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/m/i/mitilojiyegiris-1498646315.pdf
4 Türk mitolojisi ve Türk mitolojisinide evrenin ve insanın oluşumu https://web.itu.edu.tr/~yayla/turkmit.pdf
5 Türk mitolojisinde hayvanlar ve ruhlar https://www.yurtgazetesi.com.tr/tarih/turk-mitolojisinde-tanrilar-ve-ruhlar-h147
6 Türk mitolojisinin diğer edebi disiplinlerle ilişkisi http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/1336
7 Ara Sınav
8 Türk efsanelerinin sınıflandırılması https://www.turkedebiyati.org/etiket/efsanelerin-siniflandirilmasi/
9 Efsane kavramı, tanımı ve genel özellikleri http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi23_pdf/aslan_ferhatx.pdf
10 Efsanelerin diğer edebi disiplinlerle ilişkisi. https://www.turkedebiyati.org/edebiyatin-bilimlerle-iliskisi.html
11 Destan kavramı ve özellikleri. http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/m_ocal_oguz_destan_tanimi_eski_turk_destanl
12 Destan türleri ( sözlü , yazılı, halk, millî, mitik destan) konusunda açıklama. https://www.turkedebiyati.org/destanlar/
13 Destan anlatma geleneği ve Türk dünyasında destan anlatıcıları. https://www.ekitabxana.az/docs/jurnal/jrn2015_468.pdf
14 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566116 Halk edebiyatı ve halk kavramları hakkında genel bilgi edinir.
2 1566117 Halk ve edebiyatla ilgili kavramların birbiriyle ilişkisini açıklar.
3 1566118 Halk edebiyatının sözlü kültürden nasıl faydalandığını açıklar.
4 1566119 Halk yaratmalarının kültür üzerindeki sürekliliğini ve etkisini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4
3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5
4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr