Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. Turgay KERSE *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kanun Metodu (Yeni Başlayanlar İçin)- Beste AYDIN

Dersin İçeriği

Mızrap çalışmaları, müzik terimlerinin uygulanması, öğrencinin seviyesine uygun sözel ve çalgısal eserler.

Dersin Amacı

Belirli bir düzeyde Geleneksel Türk Sanat Müziği içerisindeki çalgısal ve sözel eserleri icra edebilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerin çalgı seçimi, kanun çalgısını seçen öğrenciler ile tanışma ve bilgilendirme. IMG_6625.mp4
2 Öğrencilere kanun çalgısının temin edilmesi ve çalgının tanıtılması. IMG_6518.HEIC
IMG_6625.mp4
3 Kanun metodu birinci bölüm ( Kanun’un Tarih İçindeki Gelişimi, Kanun’un Yapısı, Tutuluşu ve Çalış Tekniği, Mızrap ve Yüzüklerin Takılışı, Kanun’un Akordu, Temel Müzik Bilgileri). IMG_8544.HEIC
IMG_6635.mp4
4 Kanun çalgısının akordu ve çalgıyı tanıma. IMG_4708.HEIC
IMG_6635.mp4
5 Kanun metodu ikinci bölüm; Fa (Acemaşiran) ve Sol (Rast) sesi, 1, 2, ,3 ve 4. etüdler. IMG_6636.mp4
IMG_0632.HEIC
IMG_6957.HEIC
6 La sesi(Dügah) ve Si bemol (Kürdi) sesi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. etüdler. IMG_6638.mp4
IMG_5356.HEIC
7 Do sesi (Çargah) ve Re sesi (Neva), 14, 15, 16, 17,18, 19. etüdler. IMG_0366.HEIC
IMG_6640.mp4
8 21.etüd, Mi sesi (Hüseyni), 22, 23, 24 ve 25. etüdler. IMG_1299.HEIC
IMG_6641.mp4
9 Ara sınav. IMG_6641.mp4
10 Fa sesi (Acem), 26, 27, 28, 29 ve 30. etüdler. IMG_0172.HEIC
IMG_8431.mp4
11 Mi (Hüseyniaşiran) sesi, 31, 32 ve 33.etüdler. IMG_7071.HEIC
IMG_8432.mp4
12 34, 35 ve 36. Etüdler. (Hüseyniaşiran). IMG_5076.HEIC
13 final tekrar IMG_8433.mp4
14 Final. IMG_8433.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 14 4 56
5 Derse Katılım 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550116 Kanun çalgısının tanıma, çalgının tarihsel gelişimi, tutuş ve duruş pozisyonu, mızrap ve yüzüklerin kullanılması ve çalgının akordu hakkında bilgi ve beceri edinme.
2 1550117 Kolaydan zora doğru hazırlanmış etüdlerle öğrencinin çalgıyı icra edebilme becerisinin oluşturulması.
3 1550118 İcra sırasında gerekli teknik ve araçların kullanılabilmesi.
4 1550119 Belli bir disiplin ve sorumluluk içerisinde çalışma yapabilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3
2 3 4
3 3 4 3 4
4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr