Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Murat GÜREL, Basılmamış Keman Metodu. 2. Murat GÜREL, Basılmamış Ders Notları 3. Murat GÜREL, Doktora Tezi, NUBAR TEKYAY’IN KEMAN TAKSİMLERİNİN TAHLİLİ (2016)

Dersin İçeriği

Çalgının tanıtılması ve pedagojik olarak hazırlanmış etüdler ile icra becerisinin oluşturulması.

Dersin Amacı

Tarih boyunca Türk topraklarında icra edilmiş, gelenekteki Türk Müziği’ni öğrenmeleri, yerli ve milli benlik bilincine sahip olmaları, * Türk Müziği’ni dünyada tanıtmak için gerekli olan uluslararası müzik bilincine, bakış açısına, teknik yeterliliğe ve estetik anlayışa sahip olmaları, * Türk Müziği’ni dinleme bilincine sahip olmaları, bu bilinci kuşaklar arasında aktarabilmeleri, * Türk Müziği’nin üslup ve tavır özelliklerini gözeterek keman ile çalabilmek için gereken temel davranış ve becerileri kavramaları, * Türk Müziği eserlerinden bir dağarcık oluşturması, bu dağarcığı keman ile çalabilmeleri, * Bireysel ve grup çalışmalarında kendi müziği olan Türk Müziği’ni çalarak kültür bilincine sahip olmaları, Türk Kültürünü kuşaklar arasında aktarmaları, Türklerin keman çalgısıyla ilgili tarihi bağlarını kavramaları, * Keman’ın yapım aşamalarını ve eğitim süresince gerekli olan teknik ekipmanları kavramaları, * Keman’ın ve yayın fiziksel özelliklerini kavramaları, * Keman çalmada uluslararası standartlarda sahip olunması gereken temel duruş ve tutuşları kavramaları, * Kemanda, uluslararası standartlarda sahip olunması gereken yay tekniği ve kurallarını kavramaları, uygulamaları, * Türk Müziği’ni üslup ve tavır özellikleri çerçevesinde icra edebilmek için gerekliği olan sol el tekniğini kavramaları, sol el tekniğinin farklı coğrafyalarda, farklı müzik türlerinde, uluslararası standartlarda dahi kişiden kişiye farklılık ve esneklik gösterebildiğini bilmeleri, * Kemanda teknik çalışmalar kapsamında en önemli yeri teşkil eden gam çalışmalarını kavrayarak farklı makam düzenleri üzerinde uygulamaları, * Türk Müziği’ni üslup ve tavır özellikleri çerçevesinde icra edebilmek için gerekli olan süsleme tekniklerini kavramaları ve uygulamaları, * Türk Müziği’nde yüzyıllar boyunca kullanılmış ve kullanılmakta olan “meşk” öğretim yöntemini kavramaları, * Türk Müziği’ni üslup ve tavır özellikleri çerçevesinde icra edebilmek için gerekli olan müzikal dinamikler ve ifade unsurlarını kavrayarak müziği yorumlama bilincini kazanmaları olarak belirlenmiştir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1) Kemanın tarihi süreci. 2) Kemanın yapım aşamaları ve eğitim süresince gerekli olan teknik ekipmanlar. 3) Kemanın bakımı 4) Keman çalmada temel duruş ve tutuş 5) Yay işaretlerinin gösterilmesi 6) Keman çalmada sağ ve sol elin konumu 7) Tel adladırmaları ve akort sistemi 8) Keman çalışma öncesinde ve sonrasında uygulanacak esneme-gevşeme çalışmaları.
2 İlk Yay Hareketleri 1 Aralık Çalışmaları 1 Gam Çalışmaları 1 Yay Tekniği Alıştırmaları 1
3 Ton-Ajilite Alıştırmaları 1 Tavır Alıştırmaları 1
4 Sevcik Keman Metodu Çalışmaları 1 Süsleme Teknikleri ve İfade Unsurları Çalışmaları 1 Dinleme Eğitimi 1
5 İlk Yay Hareketleri 2 Aralık Çalışmaları 2 Gam Çalışmaları 2
6 Yay Tekniği Alıştırmaları 2 Aralık Çalışmaları 2 Tavır Alıştırmaları 2
7 Sevcik Keman Metodu Çalışmaları 2 Süsleme Teknikleri ve İfade Unsurları Çalışmaları 2 Dinleme Eğitimi 2
8 Vize Sınavı
9 Aralık Çalışmaları 3 Gam Çalışmaları 3 Tavır Alıştırmaları 3
10 Yay Tekniği Alıştırmaları 3 Ton-Ajilite Alıştırmaları 2 Tavır Alıştırmaları 4
11 Tavır Alıştırmaları 5 Sevcik Keman Metodu Çalışmaları 3
12 Tavır Alıştırmaları 6 Süsleme Teknikleri ve İfade Unsurları Çalışmaları 3 Dinleme Eğitimi 3
13 Genel Tekrar
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342732 Türklerin keman çalgısıyla ilgili tarihi bağlarını açıklar.
2 1342733 Kemanın yapım aşamalarını temel düzeyde kavrar.
3 1342734 Keman çalmada doğru ve düzgün tutuşun önemini kavrar.
4 1342735 Akort sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
5 1342736 Keman çalmada doğru ve düzgün bir duruşun önemini kavrar.
6 1342737 Nota üzerinde kullanılan yay işaretlerini tanır.
7 1342738 İlk yay çekme-itme hareketlerini kavrar ve uygular.
8 1342739 Yay tekniğini geliştirici çalışmalar yapar.
9 1342740 Öğrenilen perdelerle farklı gam çalışmaları yapar.
10 1342741 Öğrenilen perdelerle alıştırmalar çalar.
11 1342742 Eser icrası yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 3
2 4 3 4
3 5 5 5 5
4 3 5 5 4
5 5 5 5 4
6 5 5 4
7 5 5 4 3
8 5 5 3
9 5 5 3
10 5 5
11 5 4 3 5 5 5 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr