Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Can KARAHAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü” Türk Halk Müziği Bilgileri” Ders Notları, İzmir ALTINAY, F.Reyhan,”Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği”(Kitaplar-Makaleler-Nota Yayınları),Balçova Kaymakamlığının Katkılarıyla, İzmir ,2004 BORATAV, Pertev Naili,”100 Soruda Türk Halk Edebiyatı”,Gerçek Yayınevi,4.Baskı, İstanbul , 1982 DİLÇİN, Cem,”Örneklerle Türk Şiir Bilgisi” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları Sayı:517,Ankara,1995 ELÇİN, Şükrü,”Halk Edebiyatına Giriş”,Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları:365,Ankara, 1986 UZUN, Mustafa Oner, “ Türkülerimizde Sözlü Formüller: Formeller”, AKÜ BAP Koordinasyon Birimi Projesi, Afyonkarahisar, 2015.

Dersin İçeriği

Makam, dizi, Türkü kavramlarının ortaya konmasıdır.

Dersin Amacı

Türk Halk Müziğinin Ezgisel yapısının temel unsurlarını ortaya koymaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hicaz makamı HİCAZ MAKAMINDA TÜRKÜ ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
2 Hicaz makamı HİCAZ MAKAMINDA TÜRKÜ ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
3 Nihavent Makamı NİHAVENT MAKAMINDA TÜRKÜ ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
4 Nihavent Makamı NİHAVENT MAKAMINDA TÜRKÜ ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
5 Saba Makamı SABA MAKAMINDA TÜRKÜ ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
6 Saba Makamı SABA MAKAMINDA TÜRKÜ ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
7 Hicazkar Makamı HİCAZKAR MAKAMINDA TÜRKÜ ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
8 Hicazkar Makamı HİCAZKAR MAKAMINDA TÜRKÜ ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Ferahnak Makamı FERAHNAK MAKAMINDA TÜRKÜ ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
11 Türkü Kavramı TÜRKÜ KAVRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
12 Sözel İçeriklerine Göre Türküler Sözel Türlerine Göre Türküler TÜRKÜ SÖZEL BAKIMDAN ÇÖZÜMLENİR
13 Ezgilendiriliş Amaçlarına ve Seslendirildiği ortama Göre Türküler TÜRKÜ EZGİSEL BAKIMDAN ÇÖZÜMLENİR
14 Makamlarına Göre Türküler Yörelerine ve Bölgelerine Göre türküler TÜRKÜ EZGİSEL BAKIMDAN ÇÖZÜMLENİR

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550635 Türk Halk Müziğinin ezgisel yapısı irdelenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 4 5 2 3 4 3 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr