Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arif Türker Gündoğdu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Enstruman Bilimi (Orgonoloji) Cafer Açın

Dersin İçeriği

Çalgı Bakım ve Onarımı dersi öğretim programında konular, öğrencilerde çalgı ile ilgili bilinci arttıracak, onarım ve bakım ile ilgili temel beceriler kazandıracak nitelikte ele alınmış, program ünite, kazanımlar ve öğretim etkinliklerine dayalı olarak düzenlenmiştir. Programda bilgi, beceri, değer ve tutum açısından denge gözetilmiş, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin yaşantıları dikkate alınmıştır. Program sadece sınıf içi değil sınıf dışı etkinlikleri de kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Çalgı Bilgisi dersinin, öğrencilere, kullandıkları çalgılar üzerinde daha güçlü bir hakimiyet kurmaları yönünde yararı olacaktır. Öğrencilerin, çalgılarının fiziki özelliklerini, ses genişliklerini, mekanik yapısını ve bu mekanik yapının işleyiş şeklini kavramalarının, bilinç düzeyini arttırma, sorunlara çözüm bulabilme ve muhakeme kabiliyetini geliştirme gibi olumlu yararları olacaktır. Çalgı bakım onarımı olarak adlandırılan bu dersin amacı, öğrenciye derinlemesine onarım bilgisi ve becerisi kazandırmak değildir. Çünkü çalgı onarımcılığı başlı başına bir uzmanlık alanıdır ve bu alanda çok daha uzun sürecek çalışmaları gerektirmektedir. Ancak bu ders sonunda öğrenci çalgıda onarımın gerekli olduğu durumları fark eder. Acil durumlarda çözüm üretebilecek özgüvene sahip olur. Öğrenci çalgısı ile ilgili herhangi bir problemle karşılaştığında, aldığı eğitim sonrasında kazandığı bilgiler ve uygulama düzeyinde geliştirdiği el becerisi sayesinde, o an sahip olduğu maddi olanaklar dahilinde problemi aşmaya yönelik çözüm üretip, çalgısının bakım ve onarımını elindeki malzemelerle yapmaya çalışacak ya da çalgısının periyodik bakımını kendi kendine yapacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalgılarla ilgili genel bilgi. çalgıları tanıma
2 Çalgılarla ilgili genel bilgi çalgıları tanıma
3 Çalgılarla ilgili genel bilgi çalgılarla ilgili sorunların tesbiti
4 Çalgılarla ilgili genel bilgi çalgılarla ilgili sorunların tesbiti
5 Çalgılar tarihi çalgıların gelişim süreçleri üzerine bilgilendirme çalgıların gelişim süreçleri üzerine bilgilendirme
6 Çalgılar tarihi müzik ve çalgı ilişkisi Çalgılar tarihi Müzik ve çalgı ilişkisi
7 Çalgılar tarihi müzik ve çalgı ilişkis Çalgılar tarihi Müzik ve çalgı ilişkisi
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 çalgılarla ilgili genel bilgi Çalgılarda Oran orantı
10 çalgılarla ilgili genel bilgi Çalgılarda denge üzerine bilgilendirme
11 çalgılarla ilgili genel bilgi Çalgı yapımında kullanılan ağaçlar yapım aşamasında Luthierin dikkat etmesi gereken hususlar
12 çalgılarla ilgili genel bilgi Luthier hatalarının icracıya etkileri çalgılarda entonasyon sorunları
13 çalgılarla ilgili genel bilgi Sesin oluşumuna katgı sunan organların incelenmesi
14 Genel tekrar Genel tekrar
15 Final Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550610 1 Çalgıların tanımlanmasını belirleyebilme, uyumlandırma programlama yetisini artırma. 2 Çalgıların uyumunun korunmasındaki bakım onarım bilgisinin artırılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr