Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. Turgay KERSE *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kanun Metodu (Yeni Başlayanlar İçin)- Beste AYDIN

Dersin İçeriği

Mızrap çalışmaları, müzik terimlerinin uygulanması, öğrencinin seviyesine uygun sözel ve çalgısal eserler.

Dersin Amacı

Belirli bir düzeyde Geleneksel Türk Sanat Müziği içerisindeki çalgısal ve sözel eserleri icra edebilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etüt 37, 38, 39, 40, 41, 42 IMG_7464.HEIC
2 Kanun metodu dördüncü bölüm; Kanun’da diğer perdelerin sırası, ilave çizgisi, hız terimleri, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. etüdler. IMG_9060.HEIC
3 Nüans terimleri, mandal tablosu, GTSM’de kullanılan değiştirme işaretleri, 51, 52, 53. etüdler. IMG_9138.HEIC
IMG_0182.HEIC
4 Kanun metodu beşinci bölüm; 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60. etüdler ( Nokta, Tremolo, Naturel işareti). IMG_2081.HEIC
IMG_6346.HEIC
5 61, 62, 63, 64, 65. etüdler (Ölçü tekrar işareti, tekrar işareti, dolap). IMG_2076.HEIC
6 Kanun metodu altıncı bölüm; 66, 67, 68, 69. etüdler (Senyo) . IMG_5079.HEIC
7 Üçleme, 70, 71. etüdler. IMG_5079.HEIC
8 Ara sınav.
9 Kanun metodu yedinci bölüm; 72, 73, 74, 75, 76 ve 77. etüdler ( Kromatik çalışma). IMG_0961.HEIC
10 Kanun metodu sekizinci bölüm; 78, 79, 80, 81 ve 82. etüdler ( Mızrap çalışmaları). IMG_0961.HEIC
11 83 ve 84. etüdler. Öğrenilen mızrap çalışmalarının pekiştirilmesi. IMG_7632.HEIC
12 85, 86, 87 ve 88. etüdler. IMG_7632.HEIC
13 Final öncesi genel tekrar, öğrencilerin kanun çalgısı hakkındaki teorik ve pratik tüm bilgi ve becerilerinin gözden geçirilerek dönem sonunda yeterli düzeye getirilmesi.
14 Final.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 14 4 56
5 Derse Katılım 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550583 Kanun çalgısı hakkında edindiği kuramsal bilgileri icra esnasında uygulayabilme.
2 1550584 İcrasal alanda edindiği bilgileri, kişisel becerisiyle birleştirebilme becerisi.
3 1550585 Takım çalışması yapabilme.
4 1550586 Belirli bir düzeyde Geleneksel Türk Sanat Müziği içerisindeki çalgısal ve sözel eserleri icra edebilme becerisi..

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 3 3
2 4 3 4 5
3 3 5
4 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr