Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜRK HALK MÜZİĞİ DERS NOTLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI, İSTANBUL, 1997-2002 TRT TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI

Dersin İçeriği

Ders içeriğini dikkate alarak derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etüt ve eserlere katılmak, derste verilen sorumlulukları (ödev, dinleti ve konser çalışmaları) yerine getirmek.

Dersin Amacı

Mey sazının çalımı ve kullanışı

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçen dönemden özetle tekrar Öğrenciden geçen döneme ait bilgileri soru cevap biçiminde dinleme
2 Nefes çevirme çalışmaları Gösterilenleri uygulama
3 Su dolu bardakta pipet ile nefes çevirme Gösterilenleri uygulama
4 Nefes çevirme çalışmalarının devamı Saz üzerinde uygulama öğrencinin dinlenmesi
5 Nefes çevirme çalışmalarının devamı Saz üzerinde uygulama öğrencinin dinlenmesi
6 Nefes çevirme çalışmalarının devamı Gösterilenleri uygulama
7 Lale sümbül bağına çıksam yarin dağına Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması.
8 Ara Sınav (vize)
9 Tren gelir hoş gelir Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması.
10 Halay Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması.
11 Dağlara lale düştü Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması.
12 Bülbüller düğün eyler Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması.
13 Geçilen türkülerin devamı Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması.
14 Geçilen türkülerin devamı Eserin çalışılması ve bir sonraki derse hazırlanması.
15 Genel Tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 4 36

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343212 Mey sazının genel yapısını öğrenir ve bilir
2 1343213 Mey sazının perde yapısını bilir
3 1343214 Mey sazının üfleme tekniğini öğrenir ve bilir.
4 1343215 Mey sazında nefes çevirme tekniğini gösterir.
5 1343216 Mey sazında perde sistemini anlatır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4
2 5 2 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3
3 5 3 2 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4
4 5 5 5 5 4 5 2 3 4 2 5 3 4
5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr