Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Serhat YENER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili makamlardaki eserlerden oluşturulmuş ders notları. Mutlu Torun Ud Metodu “Gelenekle Geleceğe” Çağlar Matbaası, İstanbul 2009

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Müziği nin en önemli sazlarından biri olan Ud u teknik özellikleriyle kavrayıp icra edebilme yeteneğini kazandırma.

Dersin Amacı

Çalgıyı geleneksel icra uslubu ve tekniğiyle öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. pozisyon ve ilgili etütler 1. Pozisyon Etütlerinin İcrası
2 Onaltılık notların çalışılması ve ilgili etütler Onaltılık Notaların İcra Uygulamaları
3 126- 134 etütler. Etütlerin Uygulamalı İcrası
4 1. ve 2. bölümün genel tekrarı (1- 41). 3. bölüm: Bir dörtlük not kullanımı ve ilgili etütler Gerdaniye ve Muhayyer perdeleriyle ve ilgili etütler (42- 55). İlgili Perdeler Üzerinde İcra uygulamaları
5 9. bölüm: 1. ve 2. pozisyonların birlikte kullanımı ve ilgili etütler (135- 138). Kabahisar perdesi ve onaltılık sürelerle üçleme ile ilgili etütler (139- 141). Dik kürdi perdesi ve Hisar perdesi ile ilgili etütler (142- 148). I. ve II. Pozisyon icrası Uygulamaları
6 Zirgüle perdesi ve Şehnaz perdesi ile ilgili etütler (149- 154). Saba perdesi ve Kürdi (la diyez) perdesi ilgili etütler (155- 165). Konu İle İlgili İcra Uygulamaları
7 Genel Tekrar İcra Uygulamaları Tekrarı
8 ARASINAV ARASINAV
9 Acemaşiran (mi diyez), Nimşehnaz (sol diyez), Tizbuselik, Dikacemaşiran ve Dikacem perdeleri ile ilgili etütler (166- 171). Konu İle İlgili Etütlerin İcra Uygulamaları
10 10. bölüm: Usul, atım, tartım ve düzüm kavramlarının açıklanması ve Türk Aksağı, Devr-i Hindi ve Devr-i Turan usulleriyle ilgili etütler (172- 181). Konu İle İlgili Usûl Örneklerini İçeren Eser Uygulamaları
11 Müsemmen, Aksak, Evfer, Raks Aksağı, Oynak, Curcuna ve Aksak Semai usulleriyle ilgili etütler (189- 197). Konu İle İlgili Eserler Üzerinde Uygulamalar
12 11. bölüm: 3. pozisyon, 2. ve 3. pozisyon değişimi ve ilgili etütler (198- 203), 1., 2. ve 3. pozisyon değişimi ve ilgili etütler (204- 205). Pozisyon Değişim Etütlerinin İcrası
13 12. bölüm: 4. pozisyon ve ilgili etütler (206- 209), 3. ve 4. pozisyon değişimi ve ilgili etüt (210), 2., 3., ve 4. pozisyon değişimi ve otuzikilik, atmışdörtlük notlarla ilgili etütler (211-214). 1., 2., 3., ve 4. pozisyon değişimi ve ilgili etütler (215- 218). Pozisyon Değişimi İcra uygulamaları
14 Pozisyon Değişimi Konularının Sınav Öncesi Genel Tekrarı Pozisyon Değişim İcra Uygulamaları
15 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 80 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 7 7
6 Uygulama/Pratik 20 2 40
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 53

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343231 Geleneksel icra üslubunu ve çalım tekniklerini kazanma GTSM de edindiği kuramsal bilgileri uygulama sırasında değerlendirebilme. Makamsal doğaçlama becerisi kazanabilme. Edindiği bilgileri kişisel beceriyle birleştirerek kullanabilme
2 1343232 Türk Sanat Müziği Eserlerini uygulamalı olarak algılama bilinci
3 1343233 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2
2 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr