Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Sıla ÇAKAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kraft, Leo; Sol Berkowıtz; G. Fontrier. 1988. A New Approach to Sight Singing, Newyork: W.W. Norton ve Company. Kraft, Leo; Sol Berkowıtz; G. Fontrier. 1999. A New Approach to Ear Training, Newyork: W.W. Norton ve Company. Lavignac, Albert. 1910. Solfege des Solfege Volume IA, IB, Paris: Henry Lemonie and Cie. Merıot, Michel. 1974. Traite Rytmıque, Paris: Editions L.Philippo et M Combre. Pozzoli, Ettore. 1951. Cours Complete de Solfege, R. 1232-1, vol. R 1233-2 Vol, R 1235 4. Vol, Paris: Edition Ricordi. Sun, Muammer, Munzur, Metin, (2006). Aralık Bilgisi, Sun Yayınevi, Ankara Aynur ELHANKIZI "Dikte Çalışmaları", Ülkü ÖZGÜR - Salih AYDOĞAN " Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram", Bahar GÜDEK "Solfej Dersleri İçin Tartım Çalışmaları", Ülkü ÖZGÜR - Salih AYDOĞAN " Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası"

Dersin İçeriği

Oktav grupları ve anahtarların tanıtılması, Orkestra çalgılarının ses alanlarının öğretilmesi, Transpozisyon, Tonalite, modalite ve dizi kavramları, Özel diziler, Aralıklarda durucu yürüyücü özellikler ve disonansların çözümü, Major dizi içerisinde diyatonik olmayan derecelerin tanıtılarak 12 ton üzerinde duyulması, seslendirilmesi ve yazılması.. 5’li akorların duyumu.

Dersin Amacı

• Teorik ve uygulamalı olarak temel müzik bilgi ve becerileri kazandırmak. • Müzik bilgisi ve müziksel duyma-okuma-yazma becerileri kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oktav grupları ve anahtarlar. Sub kontra, kontra, büyük, küçük, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü oktavlar içinde piyano ve orketra çalgılarının ses alanlarının gösterilmesi SOLFEJ.jpg
2 Majör dizi içinde diyatonik olmayan dereceler. #4, #5, b7,#2, b2 duyum ve 12 tona uygulanması. 5’li akorlar ve duyumları.
3 Majör dizi içinde diyatonik olmayan dereceler. #4, #5, b7,#2, b2 duyum ve 12 tona uygulanması, solfej egzersizleri, Poliritmik çalışmalar. dikte ve deşifre.
4 Oktav grupları ve anahtarlar. Soprano, mezzo soprano, alto, tenor, bariton anahtarları ve anahtarlar arası transpozisyon. 5’li akorlar ve duyumları.
5 Majör dizi içinde diyatonik olmayan dereceler. #4, #5, b7,#2, b2 duyum ve 12 tona uygulanması, solfej egzersizleri, Poliritmik çalışmalar. dikte ve deşifre. 1
6 Majör dizi içinde diyatonik olmayan dereceler. #4, #5, b7,#2, b2 duyum ve 12 tona uygulanması, solfej egzersizleri, Ritmik çalışmalar. dikte ve deşifre. 2
7 Majör dizi içinde diyatonik olmayan dereceler. #4, #5, b7,#2, b2 duyum ve 12 tona uygulanması, solfej egzersizleri, Ritmik çalışmalar. dikte ve deşifre. 3
8 Ara sınav
9 Kromatik dizi
10 Tonalite modalite ve özel diziler. Tam ton ve pentatonik diziler.
11 Transpozisyon. 5’li akorlar ve duyumları.
12 Majör modda diyatonik ve diyatonik olmayan dereceler içeren solfej egzersizleri, eşlikli solfej çalışmaları. Dikte ve deşifre. 1
13 Majör modda diyatonik ve diyatonik olmayan dereceler içeren solfej egzersizleri, eşlikli solfej çalışmaları. Dikte ve deşifre. 2
14 Genel tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 1 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550669 Müzik teorisi hakkında temel bilgiler kazanma
2 1550670 Akorları duyma ve tanımlama.
3 1550671 12 tonda, majör dizi içerisinde, diyatonik olmayan dereceleri duyma.
4 1550672 12 tonda, majör dizi içerisinde, diyatonik olmayan dereceler ile solfej ve dikte yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 5 5 4
3 5 5 4
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr