Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

em-neu Brückenkurs Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1, Michale Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dörte Weers, Hueber-Verlag Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch. Dreyer&Schmitt ve bazı internet kaynakları: nthuleen-mein-deutschbuch-Goethe Institut.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin İçeriği B1 dilbilgisi düzeyine uygun olarak konj.II fiil çekimini ve kullanıldığı yerleri söyleyebilme, Konj.II’nin modal fiillerle kullanımını gösterebilme, adlaşmış sıfat çekimlerini ve sıfatlarda derecelendirmeyiörnek cümle içinde kullanabilme, wenn bağlacıyla yapılan cümleleri, ob bağlacı ile dass bağlacı ile ve diğer bağlaçlı cümleleri karşılaştırabilme , modal fiil gibi çekimlenen “sehen” “hören” “lassen”” fiillerinin nasıl kullanıldığını gösterebilme ,edilgen yapıyı açıklayabilir, çift bağlaçlı cümle yapısını cümle içinde kullanabilir, gelecek zaman (Futur) kipini diğer zaman kipleriyle karşılaştırabilir, Konj.II geçmiş zaman ekiyle çekimini, sıfat fiileri (Partizip I ve Partizip II)ile ilgili kuralları söyleyebilir, ayrılabilen fiiller ve anlam kaymalarını ifade eden ekleri listeleyebilir,

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konjunktiv II / Finalsaetze
2 Modolaverben / Reflexive Verben
3 Temporale Konnektoren / Temporale Praepositionen
4 Vergangenheit / Verben mit trennbaren und nicht trennbaren Vorsilben
5 Textgrammatik
6 Passiv / Relativsaetze
7 Kausale und konzessive Konnektoren /indirekte Fragen
8 Lokale Praepositioen / Wechselpraepositionen
9 Ara Sınav
10 Lokale Adverbien / Imperativ /Negation
11 Verben mit Praeposition / Infinitiv mit zu
12 Komparativ / Superlativ
13 Ordinalzahlen / Partizip I und Partizip II in Adjektivfunktion
14 Ordinalzahlen / Partizip I und Partizip II in Adjektivfunktion
15 Bedeutungsunterschied zwischen Partizip I und Partizip II / werden-Infinitiv
16 Bedeutungsunterschied zwischen Partizip I und Partizip II / werden-Infinitiv

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 6 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343309 Türkçedeki yapılarla olan benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırabilir ya da değerlendirebilir.
2 1343310 B1 düzeyindeki Almanca gramer kurallarını cümle bazında veya metinlerde açıklayabilir,formüle edebilir, kullanabilir
3 1343311 Okuduğu ya da duyduğu metinlerdeki gramer yapıları çözümleyebilir
4 1343312 Konuşurken ve yazarken karmaşık yapıda, bağlaçlı ve yan cümlelerden oluşan uzun cümleler kurabilir.
5 1343313 Bu yapıların gerçek yaşamada nasıl kullanıldığını örneklendirebilir.
6 1343314 Konuşurken akıcı bir şekilde bu yapıları kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr