Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sylvie Poisson – Quinton, Reine Mimran, Compréhension écrite, Niveau 2, CLE, 2005. Claire Miquel, Communication Progressive du Français, CLE, 2004. Nathalie Fixe-Combe, Français 6, Séquences et expressions, 2001. Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM2, Bordas, 2001. Çeşitli gazete ve dergilerden, ders kitaplarından, edebi yapıtlardan ve internet ortamından alınmış metinler.

Dersin İçeriği

Öğrencinin Fransızca bir metni okumaı ve açıklama metinle ilgili olarak Fransız dilinde tartışabilme, özet yapabilme sorulan soruları yanıtlayabilme

Dersin Amacı

Öğrencilere, başta güncel metinler olmak üzere çeşitli türlerde yazılmış metinleri tanıma, okuma, çözümleme, anlama ve yorumlama becerileri kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, içeriği ve işlenişi hakkında bilgi verilecek, örnek bir metin incelemesi yapılacaktır
2 Öğrencilere farklı metin türleri hakkında örneklerle bilgiler verilecektir
3 Yazınsal olan ve olmayan metinlerin öğeleri tanıtılacaktır
4 Örnek bir metin üzerinde sözcüklerin çeşitli anlamları irdelenip bağlama göre kazandıkları anlam değerleri üzerinde durulacaktır. Sözcüklerin eş ve zıt, temel ve yan anlamları üzerinde durulacaktır
5 Örnek metindeki bazı önemli tümcelerin yapısı ve içeriği irdelenerek, aynı konunun ya da mesajın perifrazlar şeklinde başka ifade şekilleri tanıtılacaktır
6 Örnek metinden hareketle metnin konu bütünlüğü çerçevesinde paragraf yapılanmasının nasıl oluşturulduğu çözümlenecektir
7 Bilgilendirici tür bir metin örneği incelenecektir
8 Açıklayıcı tür bir metin örneği incelenecektir
9 Ara Sınav
10 Betimlemeye dayalı bir metin örneği incelenecektir
11 Anlatmaya dayalı bir metin örneği incelenecektir
12 Kanıtlayıcı tür bir metin örneği incelenecektir
13 İnternetten alınmış bir güncel haber metini incelenecektir
14 Bir gazete makalesi incelenecektir Öğrencilerin okudukları bir kısa öyküden hareketle, ana konuyu oluşturan sözcük, tümce ve paragrafların izleksel çerçevede nasıl ilintilendirildiği çözümleyip değerlendirilecektir
15 Genel Tekrar
16 Genel Tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 6 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343315 Farklı türde yazılmış metinlerin özgün yapı özelliklerini tanır.
2 1343316 Farklı türdeki metinleri anlar.
3 1343317 İncelediği farklı türlerdeki metinleri; yapı, sözcük, tümce, paragraf ve içerik bağlamında çözümler.
4 1343318 Yazınsal bir metinle yazınsal olmayan bir metin arasındaki anlatım ve anlamlandırma farkını kavrar
5 1343319 İncelenen metinlerden hareketle eşanlam, karşıt anlam, türetme ve perifraz çalışmalarını geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr