Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğretim Üyesi Fülya AÇIKSÖZ Öğr. Gör. Sıla ÇAKAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Müzik Tarihi, İlhan Mimaroğlu, Varlık yayınları, İstanbul, 1999. Müzik Tarihi, Ahmet Say, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2003.

Dersin İçeriği

Klasik Batı Müzik Tarihi dönemleri, besteciler, çalgılar ve stiller.

Dersin Amacı

Öğrenciye Klasik Batı Müzik Tarihi ve kültürü ile ilgili genel bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DERSİN TANITIMI Asenkron Ders-1 - Loom Recording.mp4
Müzik Tarihi Ders-1.pdf
2 ORTAÇAĞ (o.1150-o.1400) Asenkron Ders-2.mp4
3 RÖNESANS (o.1400-o.1600) Asenkron ders-3.hafta.mp4
4 BAROK (o.1600-o.1750) Asenkron ders-4.hafta.mp4
5 KLASİK (o.1750-o.1830) Asenkron Ders-5.hafta.mp4
6 ERKEN ROMANTİK (o.1830-o.1860) Asenkron ders-6.hafta (1.bölüm).mp4
Asenkron ders-6.hafta(2.bölüm).mp4
7 ROMANTİK DÖNEM BESTECİLERİ Asenkron ders-7.hafta.mp4
8 GEÇ ROMANTİK (o.1860-o.1920) Asenkron ders-8.hafta.mp4
9 ARA SINAV
10 MODERN DÖNEM (o.1900-o.1930) Asenkron ders-10.hafta.mp4
11 MODERN DÖNEM (o.1930-o.1960) Asenkron ders-11.hafta.mp4
12 POST-MODERN DÖNEM (o.1960 ve sonrası) Asenkron ders 12. hafta.mp4
13 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK BESTECİLERİ – (o.1920-o.1960) Asenkron ders kaydı 13. hafta.mp4
14 TÜRK BESTECİLER – (o.1960-günümüz) Asenkron ders-14.hafta.mp4
15 TÜRK BESTECİLER – (o.1960-günümüz) Asenkron ders-15.hafta.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 1 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 1 19

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550848 Dinlediği eserin stili hakkında bilgi verir.
2 1550849 Dinlediği eseri, eserin yaratıldığı dönem özelliklerine göre değerlendirir.
3 1550850 Dinlediği eserin bestecisi ile ilgili bilgi verir.
4 1550851 Dinlediği eserin enstrümantasyonu hakkında bilgi verir.
5 1550852 Klasik Batı Müziği Tarihi dönemleri, bestecileri, stilleri ve çalgılarıyla ilgili bilgi verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 5 3 1 4 4
2 5 4 4 5 3 1 4 4
3 5 4 1 5 3 1 4 4
4 5 4 1 5 3 1 4 2
5 5 4 1 5 3 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr