Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Emre PINARBAŞI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri, 1999, Alfa yayınmları. Yılmaz Kurt, Osmanlıca dersleri I-II, 1999, Akçağ Yayınları M.M. Çörtü, Arapça Dilbilgisi, 1995, M. İ. F. Vakfı yay. M.N. Şahinoğlu, Farsça Grameri, 1997, Kitabevî. F.K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinler, 1998, Alfa Yayınları H. Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu, I-II, 2002 Kitabevi B. Özcan, Osmanlıca dersleri, 1981.

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesinin dil ve gramer özellikleri; Türkçe kelime ve eklerin imlası, Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların özellikleri, Farsça eklerin Osmanlı Türkçesindeki kullanımı, Farsça-Arapça unsurlar, edebi-dini metin okumaları.

Dersin Amacı

Öğrencilerin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış dini, edebi, tarihi metinlerle buluşturmak, bunları okuyup anlamalarını, değerlendirip yorumlamalarını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesine giriş
2 Türkçe kelimeler ve eklerinin imlası
3 Arapça ve Farsça Kelimelerin özellikleri
4 Arapça sülasi kalıpları
5 Arapça mezid kalıpları
6 Arapça isim ve sıfat tamlamaları
7 Farsça kelime ve ekler
8 Farsça tamlama çeşitleri
9 Osmanlı Türkçesinde yer alan Farsça kelime ve şekiller
10 VİZE SINAVI HAFTASI
11 Metin okuma ve uygulama
12 Metin okuma ve uygulama
13 Metin okuma ve uygulama
14 Metin Okuma ve uygulama
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
34 Okuma 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568182 Bu dersi alan öğrenciler, Osmanlı Türkçesiyle Türkiye Türkçesi arasındaki ilişkiyi irdeleyebilirler
2 1568183 Bu dersi alan öğrenciler, Osmanlı Türkçesiyle Arapça ve Farsça arasındaki ilişkiyi irdeleyebilirler
3 1568184 Bu dersi alan öğrenciler, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyup anlayabilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr