Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Fatih AKBULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Walter Piston/ Harmony/W.W.Norton&Company New York /London/Sibelius nota yazım programı

Dersin İçeriği

Tonal Müzik dilinin temel kurallarını teşkil eden akorlar ve serimleri, akorların birbirleri ile eklemlenmesinde uygulanan ses bağlantı kuralları ve buna mukabil armonik yürüyüşler.

Dersin Amacı

Tonal Müzik dilini oluşturan sentaktik yapıların anlaşılmasına, bu mantıkla ortaya çıkan çok sesli anlayışın kavranmasına olanak tanımak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Armoni önbilgilerinin (dizi, aralık, tonalite bilgisi) verilmesi. ARMONİ I Asenkron I.mp4
2 Tonalitenin üç ana akorunun tanımlanması (Tonik-Subdominant-Dominant); bu akorların tonalite içindeki kullanımları üzerine uygulamalar yapılması. Armoni I İkinci Ders asenkron kayıt.mp4
3 Geleneksel (Klasik) armoniye giriş: Akor bağlanışları üzerine uygulamalar. Kadans kavramı ve çeşitlerinin tanıtılması ve uygulanması. Armoni I Ders III.mp4
4 Akor tanımı ve çevirimleri Armoni I Ders 4.mp4
5 Dar serimde armoni çözümlemelerinin yapılması: Dar serimde “Verilmiş bas” partilerinin armonilenmesi üzerine uygulamalar Armoni I Ders 5.mp4
6 Dar serimde “Verilmiş şan” partilerinin armonilenmesi üzerine uygulamalar. Armoni I (Ders 6).mp4
Armoni I(Ders 6-II).mp4
7 Geniş serimde armoni çözümlemelerinin yapılması. Armoni I(Ders 7 I.Bölüm).mp4
Armoni I(Ders 7 II.Bölüm).mp4
Armoni I(Ders 7 III.Bölüm.mp4
8 Verilmiş bas” ve “Verilmiş şan” partilerinin, geniş serimde armonilenmesi üzerine uygulamalar. Armoni I(Ders 8 I.Bölüm).mp4
Armoni I(Ders 8 II.Bölüm).mp4
9 Ara Sınav ikincil dominantlar.mp4
10 7'li Akor çevrimlerinin tanımlanması. Armoni I (10.Ders).mp4
11 Birinci Çevrim akorunun tanımlanması. Akorların birinci çevrim konumunda nasıl kullanıldığının, değişik tonalitelerde akor kurmak yoluyla uygulanması. Armoni I(Ders 11).mp4
12 “Verilmiş bas” ve “Verilmiş şan” partilerinin, kök ve birinci çevrim akorları ile armonilenmesi üzerine uygulamalar. Armoni I(Ders 12).mp4
13 İkinci Çevrim akorunun tanımlanması. Akorların ikinci çevrim konumunda nasıl kullanıldığının, değişik tonalitelerde akor kurmak yoluyla uygulanması.. Armoni I(Ders 13).mp4
14 “Verilmiş bas” ve “Verilmiş şan” partilerinin, kök, birinci çevrim ve ikinci çevrim akorları ile armonilenmesi üzerine uygulamalar. Armoni I(Ders 14).mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
54 Ev Ödevi 6 8 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567972 Çok sesli müziğin temel yapı taşı olan tonal müzikal söz dizimi hakkında bilgi edinilir.
2 1567979 Tonal Müzik dili ile yazılmış eserleri analiz edebilme becerisi kazandırır.
3 1567988 Tonal müzik içerisinde küçük müzikal kurgular oluşturma becerisi kazandırır.
4 1568001 Tonal Polifoni ile makamsal müziği ilişkilendirmeye yönelik daha bilinçli bir anlayışın gelişmesine olanak tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 4 3 4 4 4 5 5 2 5 4 3
2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 2 4 4 2
3 1 2 2 2 2 4 4 5 4 4 4 4 2
4 1 2 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr