Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sami Büyüköztekir Ders Notları

Dersin İçeriği

Türk müziği geleneksel çalım teknikleri ders etütleri ile kurallı olarak ve eserler üzerinde uygulanacak. 4 ses aktarımla çalma becerisi edinilip geliştirilecek. Arşiv kayıtlarından oluşturulmuş örnek icralar dinlendikten sonra eser icrasına çalışılacak

Dersin Amacı

Tanburda Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini uygulama. Aktarım olgusunu kavrama ve 4ses aktarım yapabilme. Makam dizilerini 4 ses aktarımlı olarak Türk müziği geleneksel çalım teknikleri ders etütleri ile kurallı olarak ve eserler üzerinde uygulanacak. 4 ses aktarımla çalma becerisi edinilip geliştirilecek. Arşiv kayıtlarından oluşturulmuş örnek icralar dinlendikten sonra eser icrasına çalışılacak oktavda kavrama ve çalgının zorluk düzeyine göre sıralama. Dinleyerek ve çalarak çalgı repertuvarı oluşturma.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mahur makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
2 Mahur makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
3 Nikriz makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
4 Nikriz makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
5 Zavil makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
6 Zavil makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
7 GENEL TEKRAR
8 Ara sınav
9 Acemaşiran makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
10 Acemaşiran makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
11 Acemkürdi makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
12 Sultanıyegah makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
13 Ferahfeza makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
14 Nihavend makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
15 Neveser makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343443 Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1343444 Aktarım olgusunu kavrama ve 4 ses aktarımla çalabilme
3 1343445 Geleneksel çalım tekniklerini etütlerle pekiştirme
4 1343446 Makam dizilerini 4 ses aktarımlı olarak iki oktavda kavrama
5 1343447 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama
6 1343448 Kurulan makamsal sıraya göre çalgı repertuvarı oluşturma
7 1343449 Eser icrasında dinleme ve taklit etme bilincini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr