Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. OIS CINXO *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türk Musikisinde Usuller ve Kudüm. (M.Hurşit Ungay) 2. Türk Halk Musikisi Usulleri. (Muzaffer Sarısözen) 3. Tombek Metodu Dümbelek. (Hüseyin Tehrani) 4. Ders Notları. (Serkan Çelik) 5. Çalgılar.(Bendir,Kudüm)

Dersin İçeriği

Türk müziği geleneksel çalım teknikleri ders etütleri ile kurallı olarak III. pozisyonda öğretilecek ve eserler üzerinde uygulanacak. 3 ses aktarımla çalma becerisi edinilip geliştirilecek. Arşiv kayıtlarından oluşturulmuş örnek icralar dinlendikten sonra eser icrasına çalışılacak.

Dersin Amacı

Çalgıda Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini III. Pozisyonda uygulama. Aktarım olgusunu kavrama ve 3 ses aktarım yapabilme. Makam dizilerini 3 ses aktarımlı olarak iki oktavda kavrama ve çalgının zorluk düzeyine göre sıralama. Dinleyerek ve çalarak çalgı repertuvarı oluşturma.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel çalım tekniği ile III. Pozisyonda parmak egzersizleri 3 ses aktarım uygulamasına hazırlık
2 3 ses aktarım uygulaması 1. Parmakta Rast-Mahur-Sazkâr makamları ortak dizisini Kaba Çargâh telinde çalışma ve eserler üzerinde uygulama
3 10/8’lik yaylama çalışması ve Sazsemai dinleme ve çalma
4 Yerinden icrada III. pozisyonda Rast-Mahur Sazkâr makamları ortak dizisini oktavdan çalışma ve eserler üzerinde uygulama
5 1.Parmakta Rast Makam Dizisini uygulama ile 3 Parmağın açık basılmasına örmek Yerinden Nişaburek Makam dizisini çalışma ve eserler üzerinde uygulama
6 Yerinden ve 3 ses aktarımlı olarak Hüseyni makamında eser dinleme okuma ve çalma
7 Yerinden ve 3 Ses aktarımlı olarak Muhayyer makamında eser dinleme okuma ve çalma
8 Arasınav.
9 Yerinden ve 3 ses aktarımlı olarak Neva –Tahir makamlarında eser okuma dinleme ve çalma
10 Yerinden ve 3 Ses aktarımlı olarak Uşşak makamında eser dinleme ve çalma
11 Yerinden ve 3 Ses aktarımlı olarak Bayati makamında eser dinleme ve çalma
12 Yerinden ve 3 Ses aktarımlı olarak Acemkürdi – Muhayyerkürdi makamlarında eser dinleme ve çalma
13 Geleneksel çalım tekniği ile III. Pozisyonda parmak egzersizleri Acemaşiran Makam dizisini çalışma ve eserler üzerinde uygulama
14 Yerinden ve 3 ses aktarımlı olarak Şehnaz makamında eser dinleme ve çalma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343473 1. III. pozisyonda Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1343474 2. Aktarım olgusunu kavrama ve 3 ses aktarımla çalabilme
3 1343475 3. Geleneksel çalım tekniklerini III. Pozisyonda etütlerle pekiştirme
4 1343476 4. Makam dizilerini 3 ses aktarımlı olarak iki oktavda kavrama
5 1343477 5. Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama
6 1343478 6. Kurulan makamsal sıraya göre çalgı repertuvarı oluşturma
7 1343479 7. Eser icrasında dinleme ve taklit etme bilincini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr