Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Emre PINARBAŞI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çeşitli kitap, dergi, ansiklopedi ve yayınlar. (Onur Akdoğu-Türk Müziği Tarihi ders notları, Ulusal Müzikoloji Dergisi, Müzik Ansiklopedisi, Müzik Tarihi-Ahmet Say, Türk Kültür Tarihine Giriş-Burhaettin Ögel…v.b.)

Dersin İçeriği

Türk Müziği tarihinde ki Oluşum, Gelişim ve Doruk dönemlerinin incelenip kavratılması.

Dersin Amacı

Türk Müziği Tarihinin geçmişten günümüze kadar ki gelişimi ve değişimi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslamiyet öncesi Türklerde müzik
2 İslamiyetin kabulünden sonraki ilk islam filozofları
3 XIV. YÜZYILDA TÜRK MÛSİKÎSİ
4 XV. YÜZYILDA TÜRK MÛSİKÎSİ
5 Abdülkadir Meragi
6 XVI. YÜZYILDA TÜRK MÛSİKÎSİ
7 Seydi
8 XVII. YÜZYILDA TÜRK MÛSİKÎSİ
9 Arasınav
10 Ali Ufki Bey
11 XVIII. YÜZYILDA TÜRK MÛSİKÎSİ
12 Dimitrie Cantemir
13 Abdülbaki Nasır Dede
14 XIX. YÜZYILDA TÜRK MÛSİKÎSİ
15 Rauf Yekta, Suphi Ezgi, Hüseyin Saadettin Arel

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550989 Türk Müziği Tarihindeki geçmişten günümüze kadar gelen tüm müziksel olayların bilincine sahip olabilme.
2 1550990 İcrasal alanda edindiği bilgileri, tarihsel bağlamda birleştirip toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme.
3 1550991 Müzik tarihi alanındaki ulusal ve uluslar arası etkinlikleri,yenilikleri ve sorunları takip edebilme becerisi.
4 1550992 Türk Müziği Tarihindeki geçmişten günümüze kadar gelen tüm müziksel olayların bilincine sahip olabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 3 4
4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr