Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TRT Türk Halk Müziği Repertuarı, Özgür Çelik ve Salih SütoğluToplu Uygulama 1/2 Repertuar Kitabı, Ses ve görüntü kayıtları.

Dersin İçeriği

TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARINDAKİ; ÜLKEMİZİN ÇEŞİTLİ YÖRELERİNDEN DERLENMİŞ ÇALGISAL VE SÖZLÜ ESERLERİN BİRLİKTE İCRA EDİLMESİ.

Dersin Amacı

TRT Turkish Folk Music Repertory, Özgür Çelik & Salih Sütoğlu Group Practice 1/2 Repertory Book, Sound and video recordings.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diyarbakır peşrevi Eser derste uygulanır
2 Fincanın Etrafı Eser derste uygulanır
3 Neylerem Köşkü sarayı Eser derste uygulanır
4 Ağlama yar Eser derste uygulanır
5 Mevlam Bir Dert Vermiş Eser derste uygulanır
6 Arbedaş Eser derte uygulanır
7 Bir Ceket İsterem Eser derste uygulanır
8 Ara sınav (Vize)
9 Benusene Gideyim eser derste uygulanır
10 Yayık Yaydım Eser derste uygulanır
11 Bahçada Yeşil Çınar Eser derste Uygulanır
12 Hayatları Değirmi Eser Derste Uygulanır
13 Çayın Öte Yüzünde Eser Derste Uygulanır
14 Vallahi O Yardır Eser Derste Uygulanır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343627 Türk Halk Müziğinde Toplu Çalıp Söyleme Geleneği Hakkında Bilgi Edinme
2 1343628 Geleneksel Seslendirme Bağlamlarını Örneklendirebilme
3 1343629 Birlikte Çalabilme ve Söyleyebilme
4 1343630 Deşifre Yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 4 5 3 2 4 3 2 3 5 3
2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4
3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 5 4 3 3
4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr