Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Fatih AKBULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gauldin, Robert. Harmonic Practice in Tonal Music 2004(2nd Edition)W. W. Norton ve Company Korsakof, Nikolay Rimski. 1996. Kuramsal ve Uygulamalı Armoni,. Çeviren: Ahmet Muhtar Ataman, İzmir: Levent Müzik Evi, Kosstka, Stefan, Payne, Dorothy, Tonal Harmony.1995

Dersin İçeriği

Armoni yürüyüşleri kuralları ve uygulaması, modülasyonlu armoni yürüyüşleri, bilinen akorlar, modülasyon ve armoni yürüyüşleri ile ilgili olarak verilmiş bas ve şan partileri üzerinde çözümlemeler. Kromatik yaklaşımlar, altere ve ödünç akorlar.

Dersin Amacı

Tonalite, dört sesli armoni, akor çevrimleri ve kadans bilgisi kazanmak Bas ve şan partileri üzerinde armoni uygulamaları yapabilmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ii. derece minör yedili akorunun fonksiyonu ve majör dizide armonilendirdiği sesler
2 I.Derece Tonik V. Dominant fonksiyonlu akorların işlevleri ve majör dizide armonilendirdikleri sesler
3 IV.derece majör beşli akoru fonksiyonu ve majör dizide armonilendirdikleri sesler
4 Çıkıcı majör dizide oktav kuralı
5 İkincil Dominatların fonksiyonları Dominant'ın Dominantı ve majör dizi içinde armonilendirdiği sesler
6 İnici majör Dizide Oktav kuralı
7 Çıkıcı- İnici majör dizide oktav kuralı uygulamaları
8 kadanslara giriş; Mükemmel kadans ve bu kadanslarda apojatür ve rötar kullanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr