Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Can KARAHAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Can KARAHAN, “Bağlama Öğretiminde Yeni Bir Yöntem”, Okutman Yayıncılık, Şubat 2010, Ankara. Can KARAHAN, “Perde Perde Bağlama” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Ağustos 2016, Samsun. Erol PARLAK, “Türkiye’de El ile (Şelpe) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000, Ankara. M. Ragıp GAZİMİHAL, “Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara. Ertuğrul BAYRAKTAR, ve ark., “Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989, Ankara.

Dersin İçeriği

Geleneksel tezeneli ve tezenesiz sesleyiş tekniklerinin düzeye uygun örnekler üzerinden değerlendirilmesi

Dersin Amacı

Bağlama seslemede işe koşulan geleneğe dair edimlerin gerçekleştirilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teke yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü Teke yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü
2 Konum değişimli edimler bağlamında Âşıklama tavrı; “bağlama düzeninde” Konum değişimli edimler bağlamında Âşıklama tavrı; “bağlama düzeninde”
3 Yörelere göre tezenesiz ses üretme teknikleri Yörelere göre tezenesiz ses üretme teknikleri
4 Konum değişimsiz edimler bağlamında tezenesiz ses üretme teknikleri; bağlama düzeninde Konum değişimsiz edimler bağlamında tezenesiz ses üretme teknikleri; bağlama düzeninde
5 Konum değişimsiz edimler bağlamında tezenesiz ses üretme teknikleri; bozuk düzende Konum değişimsiz edimler bağlamında tezenesiz ses üretme teknikleri; bozuk düzende
6 Konum değişimli edimler bağlamında tezenesiz ses üretme teknikleri; bağlama düzeninde Konum değişimli edimler bağlamında tezenesiz ses üretme teknikleri; bağlama düzeninde
7 Konum değişimli edimler bağlamında tezenesiz ses üretme teknikleri; bozuk düzende Konum değişimli edimler bağlamında tezenesiz ses üretme teknikleri; bozuk düzende
8 Teke yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü; bağlama düzeninde Teke yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü; bağlama düzeninde
9 Kütahya yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü; bağlama düzeninde Kütahya yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü; bağlama düzeninde
10 Ara sınav Ara sınav
11 Tokat yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü; bağlama düzeninde Tokat yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü; bağlama düzeninde
12 Erzincan yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü; bozuk düzende Erzincan yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü; bozuk düzende
13 Erzincan yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü; bozuk düzende Erzincan yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü; bozuk düzende
14 Dönem sonu sınavı Dönem sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343524 Tezenesiz ses üretimine ilişkin teknikleri açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3 4 5 2 3 4 4 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr