Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Türk müziği geleneksel çalım teknikleri ders etütleri ile kurallı olarak Pozisyon geçişleriyle öğretilecek ve eserler üzerinde uygulanacak. 4 ses aktarımla çalma becerisi geliştirilecek. Arşiv kayıtlarından oluşturulmuş örnek icralar dinlendikten sonra eser icrasına çalışılacak.

Dersin Amacı

Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini uygulama. Makam dizilerini yerinden , iki oktavda kavrama ve çalgının zorluk düzeyine göre sıralama. Aktarım olgusunu kavrama ve 4 ses aktarım yapabilme. Dinleyerek ve çalarak çalgı repertuvarı oluşturma.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Neva makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
2 Neva makamında etüd ve eserlerin seslendirilmesi
3 Tahir makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
4 Tahir makamında etüd ve eserlerin seslendirilmesi
5 Tahir Buselik makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
6 Tahir Buselik makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
7 Karciğar makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Frenkçin usulünde etüdlerin seslendirilmesi
8 Beyati Araban makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Bektaşi Devr-i Revanı usulünde etüdlerin seslendirilmesi
9 Basit Suznak makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Ayini Devr-i Revanı usulünde etüdlerin seslendirilmesi
10 ARA SINAV
11 Zirgüleli Suznak makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Raksan usulünde etüdlerin seslendirilmesi
12 Mahur makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Raksan usulünde etüdlerin okutulması
13 Nikriz ve Zavil makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
14 Acemaşiran ve Acemkürdi makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343548 Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1343549 Pozisyon geçişlerini etütlerle pekiştirme
3 1343550 Makam dizilerini yerinden iki oktavda kavrama
4 1343551 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr