Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ar.Gör. Serdar KASTELLİ , Yüksek Lisans Tezi. 2.TRT Türk Halk Müziği Repertuarı. 3. Öğ.Gör. Tarkan ERKAN. Türk Halk Oyunları Müzikleri-2008

Dersin İçeriği

Nüas ve çarpma kavramlarına uygun etüdler ve Geleneksel Türk Halk Müziği repertuarı ile Oyunlu müziklerden seçme ezgilerin icrası.

Dersin Amacı

G.T.H.Müziğinde Nüans ve çarpma kavramlarının anlatımı. İcra sırasında kullanılacak, çalgıya ait nüansların ve çarpmaların öğretilmesi . Etüd ve G.T.H.Müziği repertuarı ve oyunlu müziklerden seçme ezgiler ile pekiştirilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mahur makamının anlatımı, Çifte Düyek Usulünün verilmesi ve bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
2 Mahur makamında etüd ve eserlerin okutulması
3 Nikriz makamının anlatımı,Çifte Düyek usulünün seslendirilmesi
4 Nikriz makamında etüd ve eserlerin seslendirilmesi
5 Zavil makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Fahte usulünde etüdlerin seslendirilmesi
6 Zavil makamında etüd ve eserlerin seslendirilmesi
7 GENEL TEKRAR
8 ARA SINAV
9 Acemaşiran makamının anlatımı, bunlarla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Çember usulünde etüdlerin seslendirilmesi
10 Acemaşiran makamında etüd ve eserlerin okutulması
11 Acemkürdi makamının anlatımı, bunlarla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
12 Mahur makamının anlatımı, Çifte Düyek Usulünün verilmesi ve bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
13 Makam Tekrarı
14 Müfredat dahilinde makamsal geçkiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343597 Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1343598 Aktarım olgusunu kavrama ve 4 ses aktarımla çalabilme
3 1343599 Geleneksel çalım tekniklerini etütlerle pekiştirme
4 1343600 Makam dizilerini 4 ses aktarımlı olarak iki oktavda kavrama
5 1343601 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4
2 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr