Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türk Musikisinde Usuller ve Kudüm. (M.Hurşit Ungay) 2. Türk Halk Musikisi Usulleri. (Muzaffer Sarısözen) 3. Tombek Metodu Dümbelek. (Hüseyin Tehrani) 4. Ders Notları. (Serkan Çelik) 5. Çalgılar.(Bendir,Kudüm)

Dersin İçeriği

Türk müziği geleneksel çalım teknikleri ders etütleri ile kurallı olarak I. III. Pozisyon geçişleriyle öğretilecek ve eserler üzerinde uygulanacak. 3 ses aktarımla çalma becerisi geliştirilecek. Arşiv kayıtlarından oluşturulmuş örnek icralar dinlendikten sonra eser icrasına çalışılacak.

Dersin Amacı

Çalgıda Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini I.-III. Pozisyon geçişlerinde uygulama. Makam dizilerini yerinden I. III. Pozisyon geçişleri kullanılarak iki oktavda kavrama ve çalgının zorluk düzeyine göre sıralama. 3 ses aktarım yapabilme becerini geliştirme. Dinleyerek ve çalarak çalgı repertuvarı oluşturma.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 3 ses aktarımlı I-III pozisyon geçişleri ile BUSELİK Makamı dizisini 2 oktav olarak çalışma
2 I-III. pozisyon geçişlerini 3 ses aktarımla eser içinde uygulama
3 I-III. pozisyon geçişlerini 3 ses aktarımla eser içinde uygulama
4 I-III. pozisyon geçişlerini 3 ses aktarımla eser içinde uygulama
5 YERİNDEN I-III pozisyonI-III. pozisyon geçişlerini 3 ses aktarımla eser içinde uygulama geçişleri ile Nihavend makamı dizisini 2 oktav olarak çalışma
6 I-III. pozisyon geçişlerini YERİNDEN eser içinde uygulama
7 YERİNDEN I-III pozisyon geçişleri ile Nikriz ve Neveser makamları dizilerini 2 oktav olarak çalışma
8 Arasınav
9 I-III. pozisyon geçişlerini YERİNDEN eser içinde uygulama
10 YERİNDEN I-III pozisyon geçişleri ile Karcığar makamı dizisini olarak çalışma ve eserler içinde uygulama
11 YERİNDEN I-III pozisyon geçişleri ile Hüzzam makamı dizisini çalışma ve eserler içinde uygulama
12 YERİNDEN I-III pozisyon geçişleri ile Suznâk makamı dizisini 2 oktav olarak çalışma ve eserler içinde uygulama
13 YERİNDEN I-III pozisyon geçişleri ile Segâh makamı dizisini çalışma ve eserler içinde uygulama
14 YERİNDEN I-III pozisyon geçişleri ile Saba makamı dizisini olarak çalışma ve eserler içinde uygulama YERİNDEN I-III pozisyon geçişleri ile Çargâh makamı dizisini 2 oktav olarak çalışma ve eser içinde uygulama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550952 I. III. Pozisyon geçişleri kullanarak Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1550953 I. III. Pozisyon geçişlerini etütlerle pekiştirme
3 1550954 Makam dizilerini yerinden I. III. Pozisyon geçişleri kullanılarak iki oktavda kavrama
4 1550955 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama
5 1550956 Kurulan makamsal sıraya göre çalgı repertuvarı oluşturma
6 1550957 Eser icrasında dinleme ve taklit etme bilincini oluşturma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr