Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Lecturer Turgay KERSE *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çalgısal ve sözel repertuvar.

Dersin İçeriği

Eserlerin bir tam dörtlü aşağıdan çalınması, köprüsel geçki çalışmaları, taksim ve çalgısal repertuvar oluşturma.

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki makam bilgisini geliştirerek, makamsal geçkiler yapabilme becerisini, taksim yeteneğini ve çalgısal repertuvar becerisini geliştirme..

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1  Eserlerin bir tam 4’lü aşağıdan çalınması ile ilgili çalışmalar, makamsal geçki çalışmaları ve taksim çalışmaları. IMG_6695.mp4
2  Suzidil Peşrev / Tanburi Ali Efendi Suzidil Saz Semai / Fahri Kopuz – Sedat Öztoprak IMG_6695.mp4
IMG_3576.jpg
IMG_3967.jpg
IMG_3969.jpg
IMG_3970.jpg
3  Hisar Peşrev / Refik Fersan Hisar Buselik Peşrev / Neyzen Halil Can Hisar Buselik Peşrev / Zeki Mehmed Ağa Hisar Buselik Saz Semai / Tanburi Osman Bey IMG_6625.mp4
IMG_3988.jpg
IMG_3989.jpg
IMG_3990.jpg
4 Segah Peşrev / Neyzen Yusuf Paşa Segah Saz Semai / Sadi Işılay IMG_3991.jpg
IMG_3993.jpg
IMG_3995.jpg
IMG_6701.mp4
5 Hüzzam Peşrev / Osman Bey Hüzzam Peşrev / Seyfettin Osmanoğlu IMG_6702.mp4
IMG_3996.jpg
IMG_3997.jpg
6 Hüzzam Saz Semai / Refik Fersan Hüzzam Saz Semai / Şerif Muhiddin Targan IMG_6702.mp4
IMG_4001.jpg
7 Hüzzam Saz Semai / Udi Nevres Bey IMG_6702.mp4
IMG_3998.jpg
IMG_3999.jpg
8 Müstear Peşrev / Küçük Osman Bey Müstear Saz Semai / Yusuf Ziya Paşa Müstear Zeybek / Hamdi Tokay IMG_6707.jpg
IMG_6708.jpg
IMG_6709.mp4
9 Irak Peşrev / Akın Özkan Irak Peşrev / Tatarin Irak Semai / Sultan Veled IMG_6711.mp4
IMG_4002.jpg
IMG_4003.jpg
10  Ara sınav. IMG_6711.mp4
11 Eviç Peşrev / Tanburi Küçük Osman Bey Eviç Saz Semai / Sedat Öztoprak IMG_8457.mp4
IMG_4004.jpg
IMG_4005.jpg
IMG_4006.jpg
IMG_4007.jpg
12 Eviç Longa / Aydın Oran Dilkeşhaveran Peşrev / Zeki Arif Ataergin Dilkeşhaveran Peşrev / Tanburi Ahmed Bey IMG_8457.mp4
13 Dilkeşhaveran Saz Semai / Zeki Arif Ataergin Dilkeşhaveran Saz Semai / Arap zade Abdurrahman Efendi IMG_8461.mp4
IMG_4008.jpg
14 Saba Peşrevi / Tanburi Büyük Osman Bey Saba Saz Semai / Aziz Dede Saba Peşrevi / Tarık Kip IMG_8465.mp4
IMG_4009.jpg
IMG_4010.jpg
IMG_4011.jpg

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551017 Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal eserlerin icra becerilerinin geliştirilmesi.
2 1551018 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve kanun çalgısı hakkında edindiği bilgileri uygulama esnasında değerlendirerek, gelecek nesillere doğru aktarılması bilinci ve becerisi.
3 1551019 Mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerde, Geleneksel Türk Sanat Müziğinde kanun icrasını sergileme becerisini kazanma.
4 1551020  Kanun çalgısı alanında edindiği bilgi ve becerisini çalgının öğretiminde de kullanabilme becerisi.
5 1551021 Kanun çalgısı hakkında ki yenilikleri ve sorunları takip edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2
2 3
3 3
4 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr