Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜRK HALK MÜZİĞİ DERS NOTLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI, İSTANBUL, 1997-2002

Dersin İçeriği

G.T.H.Müziği repertuarından seçme türküleri ve Oyunlu türküleri, tekniksel ve metotsal veriler bağlamında icraları ve halk yaratmaları ile ilişkilendirme. Araştırma çalışmaları ve genel tekrar.

Dersin Amacı

Önceki dönemlerde öğrenciye verilmiş olan tekniksel ve metotsal verileri (doğru tutuş,doğru üfleme,vibrasyon pozisyon,dizi,nüans ve çarpma ) G.T.H.Müziği repertuarından ve oyunlu ezgilerden oluşan repertuarı çalgı ile doğru bir şekilde icra etmek ve repertuar zenginliği edinmek. Ayrıca edinilen birikim ile halk yaratmaları arasında ilişki kurabilme yeteneği kazandırmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551035 Mey sazının genel yapısını öğrenir ve bilir
2 1551036 Mey sazının perde yapısını bilir
3 1551037 Mey sazının üfleme tekniğini öğrenir ve bilir
4 1551038 Mey sazında nefes çevirme tekniğini gösterir.
5 1551039 Mey sazında perde sistemini anlatır.
6 1551040 Sazında makamsal duyumları ayrıştırır uşşak makamında eserler geçildiği için uşşak diziliminde eserler çalabilir.
7 1551041 Öğrenci sazında makamsal duyumları ayrıştırarak hüseyni makamında eserler çalabilir.
8 1551042 Öğrenci sazında saba makamını duyurabilir ve anlatabilir
9 1551043 Öğrenci sazında mib perdesiyle ilgili çalışmalarını uygulamalı olarak anlatır
10 1551044 Öğrenci sazında Sib perdesiyle ilgili çalışmalarını uygulamalı olarak anlatır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
2 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
3 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
4 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
5 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
6 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
7 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
8 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
9 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
10 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr