Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Oğuz YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Öcal Oğuz vd. (2004). Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yay. Yardımcı Kitaplar: P. Naili Boratav (1984). 100 Soruda Türk Folkloru. İstanbul: Gerçek Yayınları. Sedat Veyis Örnek (1977). Türk Halk Bilimi. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları. Özkul Çobanoğlu (1999). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları. Metin Ekici (2004). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yayıncılık. J. Krohn-K. Krohn (2004). Halk Bilimi Yöntemi. Yayına Haz. Fikret Türkmen, Ankara: TDK Yayınları. Erman Artun (2005). Türk Halk Bilimi. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Dersin İçeriği

Geçmişte ve günümüzdeki halk tanımları. Halk bilimi terimi, tanımı ve kapsamı. İnceleme alanı, konusu ve genel özellikleri. Dünyada ve Türkiye’deki halk bilimi çalışmalarının tarihçesi. Halk biliminin kaynakları ve diğer bilim sallarıyla ilişkisi. Halk bilimi inceleme yöntemleri

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; çağdaş halk tanımları çerçevesinde, halk biliminin kapsamını, temel kavramlarını ve ilkelerini tanımasını, halk biliminin geçmişteki ve günümüzdeki araştırma yöntemlerini kavramasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa’da halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Ossiancılık veya romantikler öncesi dönem, romantik milliyetçilik.
2 Avrupa’da halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Ossiancılık veya romantikler öncesi dönem, romantik milliyetçilik.
3 Avrupa’da halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Ossiancılık veya romantikler öncesi dönem, romantik milliyetçilik.
4 Avrupa’da halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Ossiancılık veya romantikler öncesi dönem, romantik milliyetçilik.
5 Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: İlk çalışmalar ve bu çalışmaların özellikleri
6 Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: İlk çalışmalar ve bu çalışmaların özellikleri
7 Ara Sınav
8 Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Resmi kurumlar, dernekler ve bilimsel çalışmalar.
9 Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tarihçesi: Resmi kurumlar, dernekler ve bilimsel çalışmalar.
10 Halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi: Tarih, sosyoloji, psikoloji, etnografya, vd.
11 Halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi: Tarih, sosyoloji, psikoloji, etnografya, vd.
12 Alan (Saha) çalışması
13 Alan (Saha) çalışması
14 Rapor sunma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
17 Alan Çalışması 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343951 Halk bilimi hakkında hazırlanmış temel kaynakları yazabilme.
2 1343950 Halk biliminin kapsamını kavrama.
3 1343949 Halk biliminin temel terim ve kavramlarını açıklayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 2 1 4 1 1 4 3 1
2 5 5 4 3 1 3 3 2 1 4 1 3 3
3 5 5 4 3 1 3 3 2 1 4 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr