Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör Turgay KERSE *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Basılmamış ders notları-Basılmamış repertuar kitabı-TRT ve Konservatuvar nota arşivi

Dersin İçeriği

Toplu icra anlayışını geliştirici sözel ve çalgısal eserler icra edebilme becerisi, makam teorilerini sürekli güncel tutulması, makamlar arası geçkileri sözel olarak ifade edebilme becerisi, makamlar arası geçkileri taksim formu içerisinde icra edebilme becerisinin geliştirilmesi.

Dersin Amacı

Toplu ve bireysel icra bilincini geliştirme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıfın 3 gruba ayrılması ve grup üyelerinin belirlenmesi
2 Nühüft Makamında eserlerin icrası- Nühüft makamından muhtelif makamlara geçki çalışmaları
3 Gülizar Makamında 3 eserin icrası. Gülizar makamından diğer makamlara geçki anlatımı ve uygulaması
4 Hüseyniaşiran Makamında eser icrası. Hüseyniaşiran makamından muhtelif makamlara geçkilerin anlatılması ve uygulanması
5 Pesendide Makamında eser icrası. Pesendide makamından muhtelif makamlara geçkilerin anlatılması ve uygulanması
6 Muhayyersünbüle Makamında eser icrası. Muhayyersünbüle makamından muhtelif makamlara geçkilerin anlatılması ve uygulanması
7 Ara sınav öncesi genel tekrar
8 Rahatülervah Makamında eser icrası. Rahatülervah makamından muhtelif makamlara geçkilerin anlatılması ve uygulanması
9 Ara sınav
10 2.Dönem konseri çalışmaları
11 2.Dönem konseri çalışmaları
12 2.Dönem konseri çalışmaları
13 2.Dönem konseri çalışmaları
14 2.Dönem konseri çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551243 Toplu çalışma ve orkestra bilincinin geliştirilmesi
2 1551244 Öğrendiği teorik bilgileri eserlerde pratik olarak uygulayabilme
3 1551245 Makamlar arası geçkiler
4 1551246 Taksim formunu Makamlar arası geçkilerde uyarlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 4 2 2 4
2 3 4
3 2 4 4 3 4 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr