Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ahmet Cevizci, Felsefe 2- Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş 3- İsmail Tunalı, Felsefeye Giriş 4- Ali Osman Gündoğan, Felsefeye Giriş 5- Mübahat Türker-Küyel, Felsefeye Başlangıç

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Tutarlı ve sistematik düşüncenin gelişimi. Felsefenin tanımı ve özelliklerini tanıma.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Düşünme nedir? Düşünme yasaları nelerdir?
2 Felsefi düşüncenin özellikleri nelerdir?
3 Bilgi nedir? Bilgi türleri nelerdir?
4 Felsefi bilgi ile diğer bilgi türlerinin ilişkisi.
5 Bilgi probleminden kaynaklanan felsefi akımlar ve yaklaşımlar.
6 Varlık ve bilgi ilişkisi. Varlık probleminden kaynaklanan felsefi akımlar ve yaklaşımlar.
7 Varlık probleminden kaynaklanan felsefi akımlar ve yaklaşımlar.
8 ARA SINAV
9 İnsan ve değer ilişkisi. Ahlak alanının temel soru ve kavramları
10 Ahlakın varlık ve bilgi ile ilişkisi.
11 Estetik alanının temel soru ve kavramları
12 Estetik’in varlık ve bilgi ile ilişkisi.
13 Estetik alanının temel soru ve kavramları
14 Felsefe hakkında genel bir değerlendirme.
15 Felsefe hakkında genel bir değerlendirme.
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 1 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343941 Felsefe tanımlarının bilinmesi
2 1343942 Felsefenin alanlarının (bilgi, varlık , ahlak ,siyaset, din, sanat, bilim felsefeleri) temel soru ve kavramlarının öğrenilmesi
3 1343943 Felsefenin gelişimi ve problemleri hakkında bilgi ve farkındalık edinmek.
4 1343944 Tutarlı ve sistematik düşünme ve ifade kabiliyeti kazanabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr