Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ONUR AKDOĞU UD METODU 2 ANADOLU MATBAACILIK KASIM 1992 İZMİR

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Müziği nin en önemli sazlarından biri olan Lavta'yı teknik özellikleriyle kavrayıp icra edebilme yeteneğini kazandırma.

Dersin Amacı

Lavta sazını gerekli kurallarıyla çalabilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makam gösterme- taksim çalışmaları: Eviç- Ferahnak- Evcara. Z. E.: Sultanıyegah Sirto/ Romen Oyun Havası.
2 Çalgı Repertuvarı: Buselik Şarkı/ “Bir pür cefa”/ III. Selim. Buselik Şarkı/ “Sıyırıp kınından gümüş palayı”/ Cevdet Çağla. Z. E.: Sultanıyegah Sirto/ Romen Oyun Havası.
3 Çalgı Repertuvarı: Hisarbuselik Şarkı/” Dök zülfünü meydana gel”/ Tanburi Mustafa Çavuş. Hisarbuselik Şarkı/” Dü çeşmimden gitmez”/ Tanburi Mustafa Çavuş. Z.E.: Kürdilihicazkar Saz Semai/ “Türkiye”/ Onur Akdoğu.
4 Çalgı Repertuvarı: Buselik Peşrev/ Kemençeci Nikolaki. Buselik Saz Eseri/ “Zillerle raks eden kız”/ Hüseyin Sadettin Arel. Z.E.: Kürdilihicazkar Saz Semai/ “Türkiye”/ Onur Akdoğu.
5 Çalgı Repertuvarı: Şehnazbuselik Şarkı/ ”Yolun bulamadım”/ Ali Denizoğlu. Şehnazbuselik Şarkı/” Küçüksu’da gördüm seni”/ Tanburi Mustafa Çavuş. Z.E.: Nihavent Saz Semai/ Reşat Aysu.
6 Çalgı Repertuvarı: Şehnazbuselik Saz Semai/ Selahattin Erköse. Buselik Şarkı/ “Ömrümün güzel çağı”/ Emin Ongan. Z.E.: Nihavent Saz Semai/ Reşat Aysu.
7 Çalgı Repertuvarı: Saba Şarkı/”Bir esmere gönül verdim”/ Tanburi Mustafa Çavuş. Saba Şarkı/”Güle soma o bilmez”/ Erol Sayan. Z.E.: Nihavent Saz Semai/ Reşat Aysu.
8 Çalgı Repertuvarı: Bestenigar Şarkı/”Ben seni sevdim seveli”/ Dede Efendi. Bestenigar Peşrev/ Numan Ağa. Z.E.: Sultanıyegah Sirto/ Reşat Aysu.
9 Çalgı Repertuvarı: Saba Saz Semai/ Neyzen Salih Dede. Bestenigar Saz Semai/ Tanburi Cemil Bey. Z.E.: Sultanıyegah Sirto/ Reşat Aysu.
10 ARA SINAV.
11 Çalgı Repertuvarı: Şevkefza Saz Semai/ “Sebeb Sensin”/ Mustafa Nafız Irmak. Şevkefza Şarkı/ “Hicran gibi alemde” Cevdet Çağla. Z.E.: Muhayyerkürdi Saz Semai/ Reşat Aysu.
12 Çalgı Repertuvarı: Saba Şarkı/”Gelmiş değil böyle peri”/ Şakir Ağa. Bestenigar Peşrev/ Numan Ağa. Z.E.: Muhayyerkürdi Saz Semai/
13 Çalgı Repertuvarı: Dügah Peşrev/ Yusuf Paşa. Şevkefza Peşrev/ Numan Ağa. Z.E.: Hicaz Saz Semai/”Özlem”/ Göksel Baktagir. at Aysu.
14 Taksim Çalışmaları. Z.E.: Nihavent Saz Semai/ “Çocuk Havası”/ Şerif Muhittin Targan.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343857 Geleneksel icra üslubunu ve çalım tekniklerini kazanma
2 1343858 GTSM de edindiği kuramsal bilgileri uygulama sırasında değerlendirebilme.
3 1343859 Makamsal doğaçlama becerisi kazanabilme.
4 1343860 Edindiği bilgileri kişisel beceriyle birleştirerek kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr