Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yozgat uygun Geleneksel Türk Halk Müziği repertuarından örnek ezgilerin çalınması

Dersin İçeriği

Yozgat uygun Geleneksel Türk Halk Müziği repertuarından örnek ezgilerin çalınması

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; metoda bağlı olarak “Yozgat Tavrı” ve örnek ezgilerinin öğrenilmesine katkıda bulunmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Do kararlı (çargah) türkü örneklerinin icrası
2 Do kararlı (çargah) türkü örneklerinin icrası
3 Si kararlı (segâh) türkü örneklerinin icrası
4 Si kararlı (segâh) türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpozesi
5 Si kararlı (segâh) türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpozesi
6 Fa# kararlı (eviç) türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpozesi
7 Fa# kararlı (eviç) türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpozesi
8 Ara sınav
9 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
10 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
11 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
12 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
13 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
14 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
15 Dönemin genel tekrarı
16 Final Sınavı

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343872 La karar sesine sahip “hüseyni, hicaz, karcığar, sabâ” makamlarındaki türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpoze yapabilme.
2 1343873 Sol karar sesine sahip hicazkâr makamındaki örnek türküleri çalabilme.
3 1343874 Rebabı amatör ve profesyonel korolarda çalabilme.
4 1343875 Türk halk oyunlarına rebab ile eşlik edebilme.
5 1343876 Rebabı stüdyo ortamında icra edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr