Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Türk müziği geleneksel çalım teknikleri ders etütleri ile kurallı olarak 4 ses aktarım çalışmasına devam edilecek. Bunun yanında 1 ses aktarımla çalma becerisi edinilip geliştirilecek. Arşiv kayıtlarından oluşturulmuş örnek icralar ve doğaçlamalar dinlendikten sonra eser icrasına çalışılacak. Çalgı ile doğaçlama çalışmalarına başlanacak.

Dersin Amacı

Tanbur Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini uygulama. 4 ses ve 1 ses aktarım becerisini geliştirme. Çalgı repertuvarı geliştirme ve GTSM içinde farklı türlerde icra becerisinin yanında doğaçlama becerisi kazandırma

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evcara makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
2 Evcara makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
3 Ferahnak makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
4 Ferahnak makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
5 Müfredat dahilinde Deşifre ve makamsal geçkiler
6 Suz—Dil makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
7 Müfredat dahilinde makamsal Geçkiler
8 Ara sınav
9 Hisar buselik makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
10 Müfredat dahilinde makamsal geçkiler
11 Müfredat dahilinde makamsal geçkiler
12 Arazbar makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
13 Arazbar Buselik anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
14 Makamsal geçkiler
15 4 yıllık müfredatın tekrarı
16 FİNAL SINAVI

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551205 Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1551206 4 ses ve 1 ses aktarımla çalabilme
3 1551207 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama
4 1551208 Kurulan makamsal sıraya göre çalgı repertuvarı oluşturma
5 1551209 Kurulan makamsal sıraya göre çalgı repertuvarı oluşturma
6 1551210 Eser icrasında dinleme ve taklit etme bilincini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr