Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Ahmet Tufan Güldaş, Bağlama Metodu, İZMİR 2000 ( Basılmamış yayın) 2.TRT Repertuarı

Dersin İçeriği

Yozgat uygun Geleneksel Türk Halk Müziği repertuarından örnek ezgilerin çalınması

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; metoda bağlı olarak “Yozgat Tavrı” ve örnek ezgilerinin öğrenilmesine katkıda bulunmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şevkefza makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
2 Irak makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
3 Evc makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
4 Evcara makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
5 Ferahnak makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
6 Suz-ı dil makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
7 Hisarbuselik makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
8 ARA SINAV
9 Arazbar makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
10 Arazbar Buselik makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
11 Müfredat Dahilinde görülen makamların tekrarı
12 Müfredat Dahilinde görülen makamların tekrarı
13 Müfredat Dahilinde görülen makamların tekrarı
14 GENEL TEKRAR

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343924 Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1343925 3 ses ve 1 ses aktarımla çalabilme
3 1343926 Geleneksel çalım tekniklerini etütlerle pekiştirme
4 1343927 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama
5 1343928 Kurulan makamsal sıraya göre çalgı repertuvarı oluşturma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr