Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemençe Ders Notları 4 TRT, (2006). Türk Sanat Müziği Saz eserleri I-II, Müzik Dairesi Başkanlığı Ankara TRT, (1999). Türk Sanat Müziği Seçme Eserler I-II, Müzik Daire Başkanlığı, Ankara

Dersin İçeriği

Makamlarla ilgili eserler çalınarak, makamsal geçki olgusunun teorik ve pratik uygulamalarının aktarılması, taksim çalışmaları ile tavır özelliklerinin pekiştirilmesi, toplu icra olgusunun yerleştirilmesi

Dersin Amacı

Kemençe çalgısının metodik ve geleneksel yaklaşım yöntemleri kullanılarak öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evcara makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, toplu icra uygulamaları
2 Evcara makamında eserler çalma, tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmalar
3 Ferahnak makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, geçki çalışmaları
4 Ferahnak makamında eserler çalma, toplu icra uygulamaları
5 Taksim ve geçki çalışmaları
6 Suzidil makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, geçki çalışmaları
7 Suzidil makamında eserler çalma, tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmalar
8 Arasınav.
9 Hisarbuselik makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, toplu icra uygulamaları
10 Hisarbuselik makamında eserler çalma, toplu icra uygulamaları
11 Toplu icra uygulamaları
12 Arazbarbuselik makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, geçki çalışmaları
13 Arazbarbuselik makamında eserler çalma, tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmalar
14 Toplu icra uygulamaları, taksim çalışmaları

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343816 • İlgili makamdaki eserlerin icrasını yapabilme
2 1343817 • Taksim, transpoze olgularını uygulayabilme
3 1343818 • Makamsal geçki olgusunu kavrayıp uygulayabilme
4 1343819 • Tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmaları uygulayabilme
5 1343820 • Toplu icra olgusuna uygun becerileri kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4
2 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 4
5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr