Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Sıla ÇAKAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kraft, Leo; Sol Berkowıtz; G. Fontrier. 1988. A New Approach to Sight Singing, Newyork: W.W. Norton ve Company. Kraft, Leo; Sol Berkowıtz; G. Fontrier. 1999. A New Approach to Ear Training, Newyork: W.W. Norton ve Company. Lavignac, Albert. 1910. Solfege des Solfege Volume IA, IB, Paris: Henry Lemonie and Cie. Merıot, Michel. 1974. Traite Rytmıque, Paris: Editions L.Philippo et M Combre. Pozzoli, Ettore. 1951. Cours Complete de Solfege, R. 1232-1, vol. R 1233-2 Vol, R 1235 4. Vol, Paris: Edition Ricordi. Sun, Muammer, Munzur, Metin, (2006). Aralık Bilgisi, Sun Yayınevi, Ankara

Dersin İçeriği

Temel müzik bilgileri: porte, Sol ve Fa anahtarları, birlik, ikilik ve dörtlük süre değerleri, nota yazım tekniği, Dörtlüler ve diziler, Major dizi içerisindeki derecelerin tanıtılması, duyum olarak ayırt etme ve seslendirme, Donanım ve ton ilişkisi, Major dizi içerisinde diyatonik yapıdaki egzersizlerin solfeji ve 12 tonda seslendirilmesi.

Dersin Amacı

• Teorik ve uygulamalı olarak temel müzik bilgi ve becerileri kazandırmak. • Müzik bilgisi ve müziksel duyma-okuma-yazma becerileri kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili genel bilgi. Müzik nedir? Müziğin ritim, zaman, hareket, ses, sessizlik, oyun, biçim (form), dil gibi evrensel öğelerle ilişkisi nasıldır? Anahtarlar (Açkılar). Nota adları ve portede gösterimi. Notada değiştirici işaretler (arızalar), perde sayısı ile inici/çıkıcı aralık hesaplama yöntemi. 1'lik, 2'lik, 4'lük, 8'lik, 16'lık nota değerleri. Aralık hesaplama egzersizleri. ŞIKIŞIKI oyunu, ritim okuma ve yazma çalışmaları. Açkı yazma çalışmaları. TMKU.mp4
temelmuzikkuramlari.jpg
2 Müzikte zaman kavramı. Ölçü nedir? Tartım nedir? 16'lık ve 8'lik değerlerden oluşan tek vuruşluk ritmik motiflerin yazılışı ve okunuşu. Bağlı nota. Noktalı sekizlik. Majör gamda aralık düzeni. Aralık hesaplama Dinlediğim müzik kaç zamanlı? Sözcüklerle ritmik motifleri ilişkilendirme. İnici- çıkıcı majör gam, 8'li ve 5'li aralık söyleme çalışmaları. 3 sesten oluşan 2/4'lük solfej okuma. TEMEL MÜZİK KURAMLARI 1 - 1.mp4
3 Ritim kalıbı (ostinato, usul, döngü, vb.). Metronom. Diyezli tonlarda majör gam yazma Diyez sırası. Diyez sırasına göre ton bulma. Aralık hesaplama Dinlediğim müzik kaç zamanlı? Metronomla bağlı ritim okuma . 4-5 sesten oluşan 2/4'lük majör solfej okuma. tmku 2.mp4
4 Üçleme, beşleme, yedileme, vs. prensibi. Motif, cümle. Puandorg, soluk yeri. Bemollü tonlarda majör gam yazma. Bemol sırası. Bemol sırasına göre ton bulma. Aralık hesaplama Dinlediğim müzik kaç zamanlı? Metronomla bağlı ve 3'lemeli ritim okuma. 5-6-7 sesten oluşan 2/4'lük majör solfej okuma. TMKU 29 EKİM.mp4
5 Doğal/armonik/melodik minör gamlarda aralık düzeni. Diyezli tonlarda minör gam yazma Diyez sırasına göre ton bulma. İnici-çıkıcı doğal/armonik/melodik minör gam, 8'li ve 5'li aralık söyleme çalışmaları. Minör solfej okuma. tmku 3.mp4
6 Bemollü tonlarda minör gam yazma. Bemol sırasına göre ton bulma. Beşliler çemberi ve kullanımı. Aralık hesaplama Dinlediğim müzik kaç zamanlı? Metronomla bağlı ritim okuma Minör solfej okuma. TMKU 4.mp4
7 Konu tekrarı Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim okuma. Aralık bulma. Ton bulma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımını bulma. TEMEL MÜZİK KURAM VE UYGULAMALARI 5.mp4
8 Üçlü majör/minör akorlar ve çevrimleri. İlgili minör/majör bulma. 3'leme varyasyonları. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı. TMKU 6.mp4
9 Arasınav
10 Üçlü artık/eksik akorlar ve çevrimleri. Antik Yunan Modları 1. Kromatik gam. Tam ton gamı. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı. TMKU 7.mp4
11 Üçlü sus2/sus4 akorlar ve çevrimleri. Antik Yunan Modları 2. Çarpma, tril, glissando, süslemeler. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı. TMKU 8.mp4
12 Majör/Minör pentatonik gam. Tonalite kavramı. Yeden ses. Senkop, aksan, tenuto, staccato. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı. TMKU 9.mp4
13 Do majör/laminör tonunun akorları. Blues gamı. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı. TMKU 10.mp4
14 Tonik-dominant-subdominant dereceler. Kadans. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı. TMKU 11.mp4
15 Konu tekrarı Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı. TMKU 12.mp4
16 FİNAL

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
54 Ev Ödevi 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550149 Verilen 1'lik,2'lik,4'lük,8'lik,16'lık ve üçlemelerden oluşan ritim pasajlarını çeşitli tempolarda deşifre eder.
2 1550150 Herhangi bir notadan başlayarak çıkıcı veya inici kromatik, majör, minör gamları yazar, vokalle söyler.
3 1550151 Bir oktav dahilinde iki nota arasındaki uzaklığı perde cinsinden tanımlar.
4 1550152 Herhangi bir notadan majör, minör, artık ve eksik üçsesli akorları ve çevrimlerini kurar, vokalle söyler.
5 1550153 Sol anahtarında majör ve minör tonlarda temel solfej ve bona parçalarını deşifre eder.
6 1550154 Nota ile ilgili verilen terimleri (çarpma, tril, glissando, süsleme, senkop, aksan, tenuto, staccato, legato vb ) tanımlar ve kullanır.
7 1550155 Yunan Modlarını, Tam ton, Kromatik, Pentatonik ve Blues gamlarının özelliklerini anlatır.
8 1550156 Üçlü majör, minör, artık, eksik, sus2, sus4 akorlarının ve çevrimlerinin özelliklerini anlatır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4
2 4 5 5 5 4
3 4 5 5 5 4
4 4 5 5 5 4
5 4 5 5 5 4
6 4 5 3 5 4
7 4 5 5 5 4
8 4 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr