Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Dr. Emre PINARBAŞI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kraft, Leo; Sol Berkowıtz; G. Fontrier. 1988. A New Approach to Sight Singing, Newyork: W.W. Norton ve Company. Kraft, Leo; Sol Berkowıtz; G. Fontrier. 1999. A New Approach to Ear Training, Newyork: W.W. Norton ve Company. Lavignac, Albert. 1910. Solfege des Solfege Volume IA, IB, Paris: Henry Lemonie and Cie. Merıot, Michel. 1974. Traite Rytmıque, Paris: Editions L.Philippo et M Combre. Pozzoli, Ettore. 1951. Cours Complete de Solfege, R. 1232-1, vol. R 1233-2 Vol, R 1235 4. Vol, Paris: Edition Ricordi. Sun, Muammer, Munzur, Metin, (2006). Aralık Bilgisi, Sun Yayınevi, Ankara

Dersin İçeriği

Temel müzik bilgileri: porte, Sol ve Fa anahtarları, birlik, ikilik ve dörtlük süre değerleri, nota yazım tekniği, Dörtlüler ve diziler, Major dizi içerisindeki derecelerin tanıtılması, duyum olarak ayırt etme ve seslendirme, Donanım ve ton ilişkisi, Major dizi içerisinde diyatonik yapıdaki egzersizlerin solfeji ve 12 tonda seslendirilmesi.

Dersin Amacı

• Teorik ve uygulamalı olarak temel müzik bilgi ve becerileri kazandırmak. • Müzik bilgisi ve müziksel duyma-okuma-yazma becerileri kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili genel bilgi. Müzik nedir? Müziğin ritim, zaman, hareket, ses, sessizlik, oyun, biçim (form), dil gibi evrensel öğelerle ilişkisi nasıldır? Anahtarlar (Açkılar). Nota adları ve portede gösterimi. Notada değiştirici işaretler (arızalar), perde sayısı ile inici/çıkıcı aralık hesaplama yöntemi. 1'lik, 2'lik, 4'lük, 8'lik, 16'lık nota değerleri. Aralık hesaplama egzersizleri. ŞIKIŞIKI oyunu, ritim okuma ve yazma çalışmaları. Açkı yazma çalışmaları.
2 Müzikte zaman kavramı. Ölçü nedir? Tartım nedir? 16'lık ve 8'lik değerlerden oluşan tek vuruşluk ritmik motiflerin yazılışı ve okunuşu. Bağlı nota. Noktalı sekizlik. Majör gamda aralık düzeni. Aralık hesaplama Dinlediğim müzik kaç zamanlı? Sözcüklerle ritmik motifleri ilişkilendirme. İnici- çıkıcı majör gam, 8'li ve 5'li aralık söyleme çalışmaları. 3 sesten oluşan 2/4'lük solfej okuma.
3 Ritim kalıbı (ostinato, usul, döngü, vb.). Metronom. Diyezli tonlarda majör gam yazma Diyez sırası. Diyez sırasına göre ton bulma. Aralık hesaplama Dinlediğim müzik kaç zamanlı? Metronomla bağlı ritim okuma . 4-5 sesten oluşan 2/4'lük majör solfej okuma.
4 Üçleme, beşleme, yedileme, vs. prensibi. Motif, cümle. Puandorg, soluk yeri. Bemollü tonlarda majör gam yazma. Bemol sırası. Bemol sırasına göre ton bulma. Aralık hesaplama Dinlediğim müzik kaç zamanlı? Metronomla bağlı ve 3'lemeli ritim okuma. 5-6-7 sesten oluşan 2/4'lük majör solfej okuma.
5 Doğal/armonik/melodik minör gamlarda aralık düzeni. Diyezli tonlarda minör gam yazma Diyez sırasına göre ton bulma. İnici-çıkıcı doğal/armonik/melodik minör gam, 8'li ve 5'li aralık söyleme çalışmaları. Minör solfej okuma.
6 Bemollü tonlarda minör gam yazma. Bemol sırasına göre ton bulma. Beşliler çemberi ve kullanımı. Aralık hesaplama Dinlediğim müzik kaç zamanlı? Metronomla bağlı ritim okuma Minör solfej okuma.
7 Konu tekrarı Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim okuma. Aralık bulma. Ton bulma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımını bulma.
8 ARA SINAV
9 Üçlü majör/minör akorlar ve çevrimleri. İlgili minör/majör bulma. 3'leme varyasyonları. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı.
10 Üçlü artık/eksik akorlar ve çevrimleri. Antik Yunan Modları 1. Kromatik gam. Tam ton gamı. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı.
11 Üçlü sus2/sus4 akorlar ve çevrimleri. Antik Yunan Modları 2. Çarpma, tril, glissando, süslemeler. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı.
12 Majör/Minör pentatonik gam. Tonalite kavramı. Yeden ses. Senkop, aksan, tenuto, staccato. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı.
13 Do majör/laminör tonunun akorları. Blues gamı. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı.
14 Tonik-dominant-subdominant dereceler. Kadans. Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı.
15 Konu tekrarı Akor duyma ve tanımlama. Majör/minör solfej okuma. Bağlı/üçlemeli ritim/bona okuma. Ritmik dikte. Dinlediğim müziğin tartımı.
16 FİNAL

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 20 1
54 Ev Ödevi 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
54 Ev Ödevi 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342757 Verilen 1'lik,2'lik,4'lük,8'lik,16'lık ve üçlemelerden oluşan ritim pasajlarını çeşitli tempolarda deşifre eder.
2 1342758 Herhangi bir notadan başlayarak çıkıcı veya inici kromatik, majör, minör gamları yazar, vokalle söyler.
3 1342759 Bir oktav dahilinde iki nota arasındaki uzaklığı perde cinsinden tanımlar.
4 1342760 Herhangi bir notadan majör, minör, artık ve eksik üçsesli akorları ve çevrimlerini kurar, vokalle söyler.
5 1342761 Sol anahtarında majör ve minör tonlarda temel solfej ve bona parçalarını deşifre eder.
6 1342762 Nota ile ilgili verilen terimleri (çarpma, tril, glissando, süsleme, senkop, aksan, tenuto, staccato, legato vb ) tanımlar ve kullanır.
7 1342763 Yunan Modlarını, Tam ton, Kromatik, Pentatonik ve Blues gamlarının özelliklerini anlatır.
8 1342764 Üçlü majör, minör, artık, eksik, sus2, sus4 akorlarının ve çevrimlerinin özelliklerini anlatır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4
2 4 5 5 5 4
3 4 5 5 5 4
4 4 5 5 5 4
5 4 5 5 5 4
6 4 5 3 5 4
7 4 5 5 5 4
8 4 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr