Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Serhat YENER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili makamlardaki eserlerden oluşturulmuş ders notları. TRT Repertuvarı

Dersin İçeriği

Eserlerde aralık, makam, usul kavramları dikkate alınarak, prozodiye dikkat edilerek, güfte anlamlarını ezgi ile bütünleştirme ve eseri bir bütün olarak seslendirmek.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Geleneksel Türk Sanat Müziğinde bestelenmiş eserleri tüm özellikleri dikkate alınarak seslendirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rast makamındaki eserler *Gözümde Daim/Dede Efendi *Gelse O Şuh/HafızPost https://drive.google.com/file/d/1YbihgDxApIFmX45ckyqFbRsny7ufxNm2/view?usp=shari
https://drive.google.com/file/d/1k5JujoCHOb8X1vAUolOIMHzxG2a1eJV2/view?usp=shari
2 Rast makamındaki eserler *Bilmemki Nedendir/S.Ahmet Ef. *Gönlümün Ezhar/F.Tokay https://drive.google.com/file/d/1QkiqpE-RdA_gW5OONBM7ZbPVp1vMMJ3l/view?usp=shari
3 Uşşak makamındaki eserler *Ömrün Şu Biten/S.Erguner *Gözlerin Hayran/Ş.İçli https://drive.google.com/file/d/19innCIrrFwhdJ5dWq17-KGdcULDEJjhZ/view?usp=shari
4 Uşşak makamındaki eserler *Yalnız Bırakıp/İbrahimEfendi *Cana Rakibi/G.AsımBey https://drive.google.com/file/d/1OMdqbY1uL1SJZZZiV5zBYsP0CgaGrIdZ/view?usp=shari
5 Beyati makamında eserler * Ol gülün gülzarı hüsnü/Zekai Dede https://drive.google.com/file/d/10OowliV8d-05lesl3N3KpieQfGfRtlpt/view?usp=shari
6 Hüseyni makamındaki eserler *Müheyya Oldu/R.Elkutlu *Senden Bilirim/T.Ali Efn https://drive.google.com/file/d/18-zJZBiU0xzrILXtrPWL1Lp9cTI8Y8pI/view?usp=shari
7 Buselik makamında eserler * Dün gece sende ben derdimende/Şakir Ağa https://drive.google.com/file/d/1YbihgDxApIFmX45ckyqFbRsny7ufxNm2/view?usp=shari
8 Buselik makamında eserler * Rüzgar kırdı dalımı ellerin günahı ne/Selahattin Erköse https://drive.google.com/file/d/1Rm9Ut7xeAwPYuN4oFSMdvfipGFGwFMz4/view?usp=shari
9 Kürdi makamında eserler * Cânânı sen oldukça bu ten cânı gözetmez/Akın Özkan
10 Kürdi makamında eserler * O gamze ki ola ta nâr-ı ebrüvan kürdi/ Hâfız Post
11 Muhayyer makamındaki eserler *Bir Elif Çekti/H.SadullahAğa *Yetmez mi Sana/RahmiBey
12 Muhayyer makamındaki eserler *Serapa Hüsnü Ansın/RahmiBey
13 Muhayyer Kürdi makamındaki eserler *Var mı Hacet/NikoğosAğa *Gönlüm Özledikçe/S.Kaynak
14 Muhayyer Kürdi makamındaki eserler *Bakışı Çağırır/S.Pınar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550177 Geleneksel Türk Sanat Müziği alanında bestelenmiş eserlerde icra tekniklerinin genel olarak öğrenimi.
2 1559720 Geleneksel Türk Sanat Müziği türlerini tanıma, türlerin özellikleri ve üslup, tavır özelliklerini de dikkate alarak seslendirme yapabilme.
3 1559721 Geleneksel Türk Sanat Müziği sözel eserlerinde güfteleri günümüz Türkçesine aktararak ifade ettiği anlamın icradaki önemini vurgulama.
4 1559722 Geleneksel Türk Sanat Müziği alanında edinilen aralık, makam, usul vb kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2
2 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2
3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2
4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr