Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ferit BULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kraft, Leo; Sol Berkowıtz; G. Fontrier. 1988. A New Approach to Sight Singing, Newyork: W.W. Norton ve Company. Kraft, Leo; Sol Berkowıtz; G. Fontrier. 1999. A New Approach to Ear Training, Newyork: W.W. Norton ve Company. Lavignac, Albert. 1910. Solfege des Solfege Volume IA, IB, Paris: Henry Lemonie and Cie. Merıot, Michel. 1974. Traite Rytmıque, Paris: Editions L.Philippo et M Combre. Pozzoli, Ettore. 1951. Cours Complete de Solfege, R. 1232-1, vol. R 1233-2 Vol, R 1235 4. Vol, Paris: Edition Ricordi. Sun, Muammer, Munzur, Metin, (2006). Aralık Bilgisi, Sun Yayınevi, Ankara

Dersin İçeriği

Bu derste, Batı Müziği Nazariyatı ve Türk Müziği Nazariyatı kapsamına giren konuların kuram ve uygulamalarına yer verilecektir. Bu çerçevede Akorlar “Üçsesliler”, üçseslilerin çevrimleri, majör ve minör tonalitelerde temel üçsesliler, kadans ve kadansın çeşitleri, anadizek üzerinde kadanslar, dominantyediliakor (D7) ve çevrimleri, senkop ve kontrtan, konuları ele alınacaktır.

Dersin Amacı

Batı Müziği Nazariyatı ve Türk Müziği Nazariyatı kapsamına giren konuları kuram ve uygulama çerçevesinde öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuram: Akorlar “Üçsesliler”. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Aralık duyma-belirleme-yazma, Müziksel okuma-yazma.
2 Kuram: Akorlar “Üçsesliler”. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Aralık duyma-belirleme-yazma, Müziksel okuma-yazma.
3 Kuram: Akorlar “Üçseslilerin çevrimleri”. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Aralık duyma-belirleme-yazma, Müziksel okuma-yazma.
4 Kuram: Akorlar “Üçseslilerin çevrimleri”. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Aralık duyma-belirleme-yazma, Müziksel okuma-yazma.
5 Kuram: Akorlar “Majör ve minör tonalitelerde temel üçsesliler”. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Üçsesli duyma-belirleme-yazma, Müziksel okuma-yazma.
6 Kuram: Akorlar “Majör ve minör tonalitelerde temel üçsesliler”. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Üçsesli duyma-belirleme-yazma, Müziksel okuma-yazma.
7 Kuram: Kadans ve Kadansın Çeşitleri. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Üçsesli duyma-belirleme-yazma, Müziksel okuma-yazma.
8 Kuram: Kadans ve Kadansın Çeşitleri. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Üçsesli duyma-belirleme-yazma, Müziksel okuma-yazma.
9 Kuram: Anadizek üzerinde kadanslar. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Müziksel okuma-yazma.
10 Kuram: Anadizek üzerinde kadanslar. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Müziksel okuma-yazma.
11 Kuram: Dominantyediliakor (D7) ve Çevrimleri. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, D7 duyma-belirleme-yazma, Müziksel okuma-yazma.
12 Kuram: Dominantyediliakor (D7) ve Çevrimleri. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, D7 duyma-belirleme-yazma, Müziksel okuma-yazma.
13 Kuram: Senkop ve Kontrtan. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Müziksel okuma-yazma.
14 Kuram: Genel Tekrar. Uygulama: Tartımsal okuma-yazma, Müziksel okuma-yazma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 60 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343239 Temel müzik kavram ve terimlerini ayırt edebilir.
2 1343240 Do majör / La minör tonda yazılan bir solfej parçasını okuyabilir – yazabilir.
3 1343241 Bir tartım cümlesini okuyabilir – yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr