Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Can KARAHAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İcra edilecek türkülerin notası, dinlenmesi planlanan kaynak kişi, yerel sanatçıların cd., kaset, vb. görsel-işitsel materyalleri

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Halk Müziği vokal repertuvarından belirlenmiş eserlerin basitten karmaşığa doğru icra çalışmaları, İcra edilecek türkülerin kaynak kişi ya da yerel sanatçı kayıtlarının (cd, kaset, vb.) dinletilmesi ve yöresel ağızları kavrayabilme çalışmaları.Geleneksel Türk Halk Müziği vokal repertuvarından belirlenmiş eserlerin basitten karmaşığa doğru icra çalışmaları, İcra edilecek türkülerin kaynak kişi ya da yerel sanatçı kayıtlarının (cd, kaset, vb.) dinletilmesi ve yöresel ağızları kavrayabilme çalışmaları.

Dersin Amacı

Öğrencinin türkü dağarının artmasının sağlanması, yörelerin üslup, tavır ve ezgisel özelliklerinin benimsetilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin müfredatının tanıtımı, dönem içinde icra edilecek türkülerin notasının dağıtımı. Dersin müfredatının tanıtımı, dönem içinde icra edilecek türkülerin notasının dağıtımı.
2 “Gül Kuruttum” adlı türkünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması “Gül Kuruttum” adlı türkünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
3 Üç Güzel Oturmuş İskambil Oynar” adlı türkünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması Üç Güzel Oturmuş İskambil Oynar” adlı türkünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
4 “Kız Bahçende Gül Var Mı” ve “Al Yeşil Dökün Anneler” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması “Kız Bahçende Gül Var Mı” ve “Al Yeşil Dökün Anneler” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
5 “Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam” ve “Bahçede Yeşil Hıyar” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması “Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam” ve “Bahçede Yeşil Hıyar” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
6 “Bir Daracık Pencere” ve “Yeşil Yaprak Arasında” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması “Bir Daracık Pencere” ve “Yeşil Yaprak Arasında” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
7 Şimdiye kadar icra edilmiş olan sekiz türkünün çeşitli sanatçılarca icralarının dinletilmesi (cd, kadet, vb. aracılığıyla) Şimdiye kadar icra edilmiş olan sekiz türkünün çeşitli sanatçılarca icralarının dinletilmesi (cd, kadet, vb. aracılığıyla)
8 Dersin müfredatının tanıtımı, dönem içinde icra edilecek türkülerin notasının dağıtımı. Dersin müfredatının tanıtımı, dönem içinde icra edilecek türkülerin notasının dağıtımı.
9 Gine Dertli Dertli İniliyorsun” ve “Sivas Halayı” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, “Geleneksel Tasavvufî Türk Halk Müziği” hakkında kısa bir bilgilendirme Gine Dertli Dertli İniliyorsun” ve “Sivas Halayı” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, “Geleneksel Tasavvufî Türk Halk Müziği” hakkında kısa bir bilgilendirme
10 ARA SINAV ARA SINAV
11 “Başı Pare Pare” ve “Varıp Neylemeli” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması “Başı Pare Pare” ve “Varıp Neylemeli” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
12 “Yörü Bre Çiçekdağı” ve “Ceylanım Gel Gel” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması “Yörü Bre Çiçekdağı” ve “Ceylanım Gel Gel” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
13 “Özüne Özüm Gurban” ve “Ağ Elime Mor Kınalar Yaktılar” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması “Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Azeri Türküler” hakkında kısa bir bilgilendirme “Özüne Özüm Gurban” ve “Ağ Elime Mor Kınalar Yaktılar” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması “Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Azeri Türküler” hakkında kısa bir bilgilendirme
14 “Salına Salına Suya Gidersin” ve “Yaylanın Soğuk Suyu” ve “Gemiciler kalkalım” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Karadeniz Türküleri” hakkında kısa bir bilgilendirme “Salına Salına Suya Gidersin” ve “Yaylanın Soğuk Suyu” ve “Gemiciler kalkalım” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Karadeniz Türküleri” hakkında kısa bir bilgilendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 1 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550622 Geleneksel Türk Halk Müziği türlerini icra becerisi sağlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr