Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İcra edilecek türkülerin notası, dinlenmesi planlanan kaynak kişi, yerel sanatçıların cd., kaset, vb. görsel-işitsel materyalleri

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Halk Müziği vokal repertuvarından belirlenmiş eserlerin basitten karmaşığa doğru icra çalışmaları, İcra edilecek türkülerin kaynak kişi ya da yerel sanatçı kayıtlarının (cd, kaset, vb.) dinletilmesi ve yöresel ağızları kavrayabilme çalışmaları.

Dersin Amacı

Öğrencinin türkü dağarının artmasının sağlanması, yörelerin üslup, tavır ve ezgisel özelliklerinin benimsetilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin müfredatının tanıtımı, dönem içinde icra edilecek türkülerin notasının dağıtımı.
2 “Gine Yeşillendi Acıpayam Yolları” ve “Aydın İçinde Kapalı Çarşı” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Zeybek Türküleri” hakkında detaylı bir bilgilendirme
3 Demirciler Demir Döver” ve “Zobalarında Guru Da Meşe Yanıyor” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Halk Müziği Sanatçılarından Özay Gönlüm’ün hayatı ve eserleri hakkında bilgilendirme
4 Dumanı Da Vardır”, “Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum” ve “Havada Durna Sesi Gelir türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması Halk Müziği Sanatçılarından Hisarlı Ahmet’in hayatı ve eserleri hakkında bilgilendirme
5 Serenler” ve “Çifte Çıkar Martinimin Dumanı türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Misket” ayağının açıklanması
6 “Yağar Yağmur Yer Yaş Olur”, “Dam Başında Durursun”, “yayla Yollarında Yürüyüp Gelir”, “Ovalar Ovalar Engin Ovalar” ve “Ispanaktan Ezel Çıkar Merdime” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Teke Türküleri” hakkında detaylı bilgilendirme
7 Şimdiye kadar icra edilmiş olan türkülerin çeşitli sanatçılarca icralarının dinletilmesi (cd, kadet, vb. aracılığıyla)
8 ARA SINAV
9 Emine’m Pazar Mısın” ve “Ben Giderim Batuma” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Karadeniz Türküleri” hakkında detaylı bilgilendirme
10 “Giresun’un İçinde” ve “Ağısar Dereleri” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
11 “Bir Gemim Var Adalara Yaslanır” ve “Ayşemin Yeşil Sandığı” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Ankara Türküleri” hakkında detaylı bilgilendirme
12 El Çek Tabip Sinem Üstünden” adlı türkünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Tokat Türküleri” hakkında detaylı bilgilendirme
13 El Vurup Yaremi İncitme Tabip” ve “Yürü Güzel Yürü” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Ladik Ağzı” hakkında kısa bir bilgilendirme
14 Ara sınavdan sonra icra edilmiş olan türkülerin çeşitli sanatçılarca icralarının dinletilmesi (cd, kadet, vb. aracılığıyla)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343370 Geleneksel Türk Halk Müziğinin yaşatma ve gelecek nesillere doğru olarak aktarabilme
2 1343369 Geleneksel Türk Halk Müziği türlerini icra becerisi sağlayabilme
3 1343371 Yerel, ulusal ya da uluslar arası düzeydeki Türk Halk Müziği icracılarını tanıma, üslup ve tavır özelliklerini kavrayabilme, bu özellikleri kendi müzikal edimiyle harmanlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 1 3 3 2 1 4 3 3
2 5 5 5 3 2 4 1 4 3
3 5 5 4 3 1 3 3 2 1 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr