Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Serhat YENER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili makamlardaki eserlerden oluşturulmuş ders notları. TRT Repertuarı

Dersin İçeriği

Eserlerde aralık, makam, usul kavramları dikkate alınarak, prozodiye dikkat edilerek, güfte anlamlarını ezgi ile bütünleştirme ve eseri bir bütün olarak seslendirmek.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Geleneksel Türk Sanat Müziğinde bestelenmiş eserleri tüm özellikleri dikkate alınarak seslendirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şedaraban makamındaki eserler *Gecemiz Kapkara/S.Kaynak *Bade-i Vuslat/F.Ergin Eser İcrası
2 Şedaraban makamındaki eserler Görülmemiş Devri Yusuf/İ.Hakkı Bey *Gözümden Gönlümden/İ.Dede Ef. Eser İcrası
3 Hicazkar makamındaki eserler *Bülbül Gibi/ZekaiDede *Gönlümü Duçar/ŞevkiBey Eser İcrası
4 Hicazkar makamındaki eserler *Lezzet Almuış/A.M.Güpgüpoğlu *Çiçekler Derleyeyim/M.İlkar Eser İcrası
5 Kürdilihicazkar makamındaki eserler Gurup Etti/H.ArifBey *Girdim Yarin Bahçesine/O.N.Akın Eser İcrası
6 Kürdilihicazkar makamındaki eserler *Yalancıdır Hep/S.Pınar *Bunca Cevrinle/E.Ongan Eser İcrası
7 Kürdilihicazkar makamındaki eserler *Bitmez Tükenmez/S.İçli *Ömrümce O Saf/Y.A.Arsoy Eser İcrası
8 ARASINAV ARASINAV
9 Hüzzam makamındaki eserler *Rehi Aşkında/İ.Dede.Ef. *Bekledim Yıllarca/R.Elkutlu Eser İcrası
10 Hüzzam makamındaki eserler *Bin Hüzün/S.Kaynak Eser İcrası
11 Hüzzam makamındaki eserler*Ömrüm Seni Sevmekle/Y.A.Arsoy Eser İcrası
12 Segah makamındaki eserler *Tut-i Mucize/M.ItriEf. *Kırdın Ümmidimi/F.Tokay Eser İcrası
13 Works in Segah makam * Tut-i Mucize / M.ItriEf. * Ummidimi of Kırın / F.Tokay Eser İcrası
14 Segah makamındaki eserler *Dil Harabı/T.AliEfendi *Zenciri Aşkın/ Hacı Faik Bey Eser İcrası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343372 Geleneksel Türk Sanat Müziği türlerini tanıma, türlerin özellikleri ve üslup, tavır özelliklerini de dikkate alarak seslendirme yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr