Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TRT repertuarı

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Halk Müziği vokal repertuvarından belirlenmiş eserlerin basitten karmaşığa doğru icra çalışmaları, İcra edilecek türkülerin kaynak kişi ya da yerel sanatçı kayıtlarının (cd, kaset, vb.) dinletilmesi ve yöresel ağızları kavrayabilme çalışmaları.

Dersin Amacı

Öğrencinin türkü dağarının artmasının sağlanması, yörelerin üslup, tavır ve ezgisel özelliklerinin benimsetilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin müfredatının tanıtımı, dönem içinde icra edilecek türkülerin notasının ve “Barak” türündeki uzun havaların dönem sonunda seslendirilmek üzere öğrencilere dağıtımı. KMG 303 THM REPERTUVAR.mp4
2 “Asker Yolu Beklerim”, “Dersini Almış Da Ediyor Ezber”, “Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün” ve “Sabahınan Esen Seher Yeli Mi” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Sürmeli Tavrı” ve kaynak kişilerden Nida Tüfekçi hakkında detaylı bilgilendirme KMG 303 THM REPERTUVAR.mp4
01799_1.tif
asker_yolu_beklerim.pdf
3 “Bir Çift Durna Gördüm”, “Kanatlı Kapının Demir Sürgüsü” ve “Yaz Gelirse Sarı Çiğdem Uyanır” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması KMG 303 THM REPERTUVAR..mp4
birciftdurna.gif
4 “Posta Yolları”, “Dağdan Yuvarlandı Kayalarımız” , “Bize Gam Yutturdu Devran-ı Felek” ve “Gine Yeşillendi Germir Bağları” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Kayseri Türküleri” hakkında detaylı bilgilendirme KMG 303 THM REPERTUVAR..mp4
01075_2.gif
5 “Gara Gile” ve “Deli Ceyran”, türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Azeri Türküler” hakkında detaylı bilgilendirme arakcin'in_mendedir_ceyran.pdf
KMG 303 THM REPERTUVAR..mp4
6 Gözelim Sen Sen” ve “Arakçının Mendedir Ceyran” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması gozelim-sensen-gozumun-nurupdf1519208709.pdf
KMG 303 THM REP 11.11.20.mp4
7 Şimdiye kadar icra edilmiş olan türkülerin çeşitli sanatçılarca icralarının dinletilmesi (cd, kaset, vb. aracılığıyla) KMG 303 THM REP.18.11.20.mp4
8 Cerrevin Kulpu Burma”, “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” ve “Damımız Ardı Çöle” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması KMG 303 THM REP. 25.11.20.mp4
PAYTON GELDİ MEYHANEYE DAYANDI NOTA.jpg
9 Ara sınav 04020.gif
KMG 303 THM REP VİZE SINAVI.mp4
10 Susuzam Su İsterem”, “Maral Çıkmış Dağ Başına” ve “Bu Hal Ne Haldı” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Kerkük Türküleri” hakkında detaylı bilgilendirme geceler-zar-geceler-susazam-su-isterem-nota-1.jpg
KMG 303 THM REP 09.12.20.mp4
11 Kerkük Divanı”nın işitsel kayıtlarının, dönem sonunda seslendirilmek üzere öğrencilere dağıtılması, Divan üzerine bilgilendirme kerkuk-divanipdf1519465584 (1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3Kq1BxNzhrc
KMG 303 THM REP. V 16.12.20 .mp4
12 Aşıklık Geleneği hakkında detaylı bilgilendirme ve “Âşık Muhlis Akarsu” hayatı ve eserleri hakkında bilgilendirme ve seslendirme, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması http://www.turkuler.com/ozan/muhlis.asp
KMG 303 THM REP. 23.12.20.mp4
13 “Âşık Mahzuni Şerif” hayatı ve eserleri hakkında bilgilendirme ve seslendirme, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması KMG 303 THM REP. 30. 12. 20.mp4
http://www.turkuler.com/ozan/asikmahzuni.asp
14 “Âşık Davut Sulari” hayatı ve eserleri hakkında bilgilendirme ve seslendirme, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması http://www.turkuler.com/ozan/davut.asp
KMG 303 THM REPERTUVAR.06.01.21.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550865 Geleneksel Türk Halk Müziği türlerini icra becerisi kazanabilme
2 1550866 Geleneksel Türk Halk Müziğinin yaşatma ve gelecek nesillere doğru olarak aktarabilme
3 1550867 Yerel, ulusal ya da uluslar arası düzeydeki Türk Halk Müziği icracılarını tanıma, üslup ve tavır özelliklerini kavrayabilme, bu özellikleri kendi müzikal edimiyle harmanlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3
2 4 5 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3
3 4 5 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr